Wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 2 juli 2015 ingestemd met het wetsvoorstel dat enkele belastingwetten en enkele andere wetten wijzigt ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie.

De Tweede Kamer nam in het wetsvoorstel nog een evaluatiebepaling op. Binnen drie jaar na inwerkingtreding van deze wet moet een evaluatie van de wet aan de Tweede en Eerste Kamer worden
gezonden.

Voor meer informatie: Kamerstukken II 2014/15, 34036, nr. 15

Bron: Taxlive

Geef een reactie

(veiligheidstest) *