• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Wat kunt u verwachten van Tripolis Business Support op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen?
Tripolis Business Support is een commercieel bedrijf dat zowel kleine als middelgrote ondernemingen adviseert, evenals organisaties die geen winst beogen. Als commercieel bedrijf zijn de adviezen van Tripolis Business Support primair gericht op de winstgevendheid en continuïteit van de bedrijven van haar cliënten. Bij deze advisering is Tripolis Business Support een betrouwbare, deskundige en onafhankelijke partij. Tripolis Business Support conformeert zich aan de gedrags- en beroepsregels van accountants (zie www.nba.nl) en is lid van de Orde van Register Adviseurs Nederland (www.ovran.nl). Daarnaast houdt Tripolis Business Support in dat kader rekening met de belangen van haar medewerkers, de maatschappij en het milieu.

De belangen van medewerkers
De medewerkers van Tripolis Business Support krijgen de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling. Daartoe krijgen zij voldoende ruimte voor het opdoen van kennis, om zelfstandig te werken, om creatief te denken en om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Elke week komen alle medewerkers samen om de lopende projecten te bespreken en kennis te delen bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie.
Een aangenaam arbeidsklimaat en een prettige werkomgeving is van groot belang. Om een aangenaam arbeidsklimaat te creëren wordt er veel aandacht besteed aan samenwerking en integratie op de werkvloer. Dit komt onder andere tot uiting in de jaarlijkse “Bezinningsdag”. Tijdens deze dag bespreken de medewerkers, na een gemeenschappelijke activiteit, in informele sfeer diverse onderwerpen die door henzelf zijn ingebracht.

Maatschappelijke belangen
Tripolis Business Support en haar medewerkers zijn ook zeer betrokken bij maatschappelijke zaken. De medewerkers stellen hun kennis graag ter beschikking aan regionale verenigingen en stichtingen.
Daarnaast is Tripolis Business Support sponsor van diverse maatschappelijk betrokken organisaties zoals stichting Het Bergdorpje van Nederland.

Milieu belangen
Tripolis Business Support heeft een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd in duurzame technologieën voor isolatie, verlichting en airconditioning bij de verbouwing van het nieuwe bedrijfspand te Hulsberg.

Duurzaam ondernemen en advisering
Tripolis Business Support streeft ernaar in haar advisering cliënten bewust te maken van de belangen van duurzaam ondernemen.