• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur

Onze Diensten

Wij laten ondernemers beter ondernemen!

Ondernemers beter laten ondernemen. Dit realiseren wij door jou als ondernemer te adviseren, te begeleiden waar nodig is en randzaken van jou over te nemen. Wij hebben specialisten op o.a. financieel, fiscaal, risk, juridisch en marketing gebied.  Wij onderscheiden ons door onze grote persoonlijke betrokkenheid bij onze klanten en door onze kennis van klanten en de markt waarin zij zich begeven.

Voor ondernemers voeren wij consultancy projecten uit, gericht op het ondersteunen van jouw bedrijfsactiviteiten. Door onze kennis en ervaring op velerlei gebieden en ons wereldwijd netwerk aan specialisten, kunnen wij jou op tijd van het juiste advies voorzien.

Onze medewerkers zijn jouw adviseur en sparringpartner. Jouw adviseur kent jou en jouw onderneming, waardoor hij of zij met een hoog signaleringsniveau de risico’s en kansen kan detecteren. Wij kunnen er samen aan werken om het maximale uit jouw bedrijf te halen.Onze specialisaties

Financial Planning & Estate Planning

Als ondernemer ben je uiteraard gericht op het (financiële) wel en wee in je onderneming. 

Maar let op, verlies de privé situatie niet uit het oog. Een financiële planning optimaliseert de privé zaken en laat deze naadloos aansluiten op de onderneming. Denk hierbij aan financiële zaken zoals het up-to-date houden en optimaliseren van pensioen, lijfrente, hypotheek, arbeidsongeschiktheid etc. maar ook testamenten, levenstestamenten en huwelijkse voorwaarden c.q. samenlevingsovereenkomsten. 

Je onderneming moet je privé wensen -nu en in de toekomst- waarmaken en moet dus aansluiten op je privé situatie.

Riskmanagement

Van de organisaties die te maken krijgen met een grote brand, is 60% binnen drie jaar failliet en in bijna alle gevallen dachten de betrokken ondernemers dat ze voldoende verzekerd waren. 

Om de continuïteit na een grote calamiteit te waarborgen, is méér nodig dan een verzekering alleen. Wij stellen in onze adviezen daarom niet de verzekering centraal, maar goed risicomanagement. Bedrijven met goed risicomanagement komen immers beter uit een calamiteit.

We screenen de volledige verzekeringsportefeuille en maken een risicoanalyse van al je bedrijfsactiviteiten of van specifieke projecten of opdrachten. We controleren premies, polisvoorwaarden én de clausules, de beroemde kleine lettertjes.

 

Marketingstrategie

Als ervaren ondernemer kent u de kosten en opbrengsten van uw organisatie meestal als geen ander.

Wanneer wij naar de kosten van marketing kijken, gaan wij na of er besparingen kunnen worden bereikt met behoud van hetzelfde financiële resultaat.

Dan gaan we over op data-analyse. Iets wat regelmatig nieuwe inzichten oplevert die eerder niet helemaal duidelijk waren. Denk hierbij aan nieuwe product-marktcombinaties, klantprofielen, verkoopkanalen, etc.

Daarna maken we gebruik van deels geautomatiseerde marketing om activiteiten te intensiveren en doelgroepen te verfijnen.

Afhankelijk van de focus van de marketingstrategie zal er een stijging zijn in afzet, omzet of marge. Dit geeft het bedrijf op termijn meer financiële ruimte.

Het is belangrijk om onnodige marketinguitgaven te vermijden, maar vooral door te investeren in gerichte marketing zal de waarde van uw bedrijf blijvend toenemen.

BTW

Iedere ondernemer, groot of klein, krijgt te maken met btw. Dat geldt voor een exploitant van zonnepanelen, maar ook voor een groot concern zoals DSM of Philips en voor alle ondernemingen die er tussen in zitten. 

Het kan om grote financiële belangen gaan, bijvoorbeeld bij vastgoed transacties. Het is van belang dat de btw positie duidelijk is en dat de ondernemer “in control” is. 

Wij helpen je graag daarbij, bieden oplossingen voor problematiek en communiceren helder met jou en de belastingdienst.

Bedrijfseconomisch

Wij verrassen ondernemers met unieke inzichten over hoe zij hun bedrijfseconomisch potentieel kunnen vergroten. Een voorbeeld is het advies om een productieproces te herzien en de schaalvoordelen optimaal te benutten.

HR

De mensen maken het bedrijf. Om medewerkers succesvol te maken, moet het personeelsbeleid in samenhang zijn met de strategie. Wij helpen je graag bij het behalen van jouw organisatiedoelen.

Strategisch

Wij denken niet met ondernemers mee op korte termijn, maar op lange termijn. Een strategisch plan is op lange termijn essentieel. Een marktplan maakt hier ook onderdeel van uit.

Juridisch

Ondernemers zijn opportunisten. De juridische kant van het ondernemerschap staat dit meestal in de weg. Tripolis Business Support ontzorgt de ondernemer ook op juridisch vlak en adviseert welke keuzes te maken in jouw situatie.

Allround

Persoonlijke Betrokkenheid

Adviesprojecten op maat

Meedenkend

Ervaringen