• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur

Privacy Verklaring

Deze privacyverklaring is op 28 maart 2024 voor het laatst gewijzigd.


Tripolis hecht waarde aan uw privacy. In deze privacyverklaring informeert Tripolis u op welke wijze Tripolis met uw persoonsgegevens omgaat.

Contactgegevens

Zowel Tripolis Business Support B.V. als Tripolis Insight B.V. zijn de verwerkingsverantwoordelijken, tezamen in enkelvoud te noemen: “Tripolis” en zijn gevestigd te (6336 AD) Hulsberg aan de Aalbekerweg 4. Telefonisch kunt u ons bereiken op 045-5415591, per e-mail via info@tripolissupport.nl.

Personen op wie deze verklaring van toepassing is

Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie Tripolis persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die op enigerlei werkzaam zijn bij Tripolis, sollicitanten en externe adviseurs.

Persoonsgegevens die door Tripolis worden verwerkt

Tripolis verwerkt de volgende persoonsgegevens die door u zijn verstrekt:

Tripolis verwerkt de volgende persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

Tripolis verwerkt de volgende persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

De website van Tripolis bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en sociale-mediabuttons. Tripolis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende sociale media-platforms. Evenmin is Tripolis verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en sociale-mediaplatforms.

Gebruik van de persoonsgegevens 

Tripolis gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk:

Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de eerder genoemde doeleinden. Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.

Persoonsgegevens die wij op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen administreren, zijn wij verplicht zeven jaren te bewaren.

Rechtsgrond van de verwerking

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in artikel 6 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De drie rechtsgronden waar Tripolis zich op baseert zijn:

Verwerkers en derden

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails.

Voorts kan het nodig zijn uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de aan Tripolis verstrekte opdracht. Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Beveiliging van uw gegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn en geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is ten behoeve van onze administratie of als de wet zegt dat dit moet.

Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan - afhankelijk van de omstandigheden van het geval - noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de verstrekte opdracht. Voor het versturen van online nieuwsbrieven en mailings en het verwerken van gegevens ingevuld op de webformulieren op onze website, kunnen wij gebruik maken van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde dienstverleners (verwerkers).

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau van bescherming van de persoonsgegevens is gewaarborgd of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Wij kunnen persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht.

Rechten

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. U beschikt over de navolgende rechten:

Neemt u voor al deze verzoeken contact op via 045 541 5591 of info@tripolissupport.nl.

Klachten

Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@tripolissupport.nl of te bellen met 045 541 5591. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens teneinde een klacht in te dienen.

Wijzigingen

Wanneer onze (online) dienst wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens waardoor u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig totdat u de cookies van onze website verwijderd.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt, vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt en IP adressen worden geanonimiseerd. Wij maken gebruik van on-premise Matomo Analytics om de analytische gegevens te verzamelen. In deze gegevens worden geen persoonsgegevens opgeslagen en de opgeslagen gegevens zijn alleen inzichtelijk door Tripolis Business Support en ons webhosting bedrijf Digital Artisans. Alle analytische data wordt na 24 maanden verwijderd.

Voor meer informatie over de GDPR naleving van Matomo Analytics, bekijk https://matomo.org/gdpr-analytics/

Cookies accepteren
Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner onderin de website waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website of door te klikken op "Ik snap het!" accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig tot u de cookies van onze website verwijderd.

Cookies verwijderen of uitschakelen 
U kunt de cookies natuurlijk ook uitschakelen. Schakelt u de cookies uit? Houd er dan wel rekening mee dat onze websites niet naar behoren zullen functioneren. Het verwijderen/uitschakelen van cookies staat hier uitgelegd:

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/onderwerpen/...

Onze Contactgegevens