Waar zijn we al die tijd geweest?

U hebt lange tijd niets van ons gehoord. Dat betekent niet dat we hebben stilgezeten. Integendeel, we hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt om onze klanten te ondersteunen om de niet aflatende regelwaanzin van onze onzekere leiders te managen. Steeds dachten we dat we u moesten sparen in onze berichtgeving, omdat al u overspoeld werd door Coronanieuws. Het houdt echter niet op, terwijl het toch echt tijd is om een teken van leven te geven. Er zijn nog andere zaken dan Corona aan de orde. De politiek en de media blijven echter bij dit thema. Het is heel mooi om hiermee allerlei andere maatschappelijke thema’s te maskeren. Klimaatproblemen zijn er kennelijk niet meer, vluchtelingen stromen niet meer binnen, criminaliteit behoort ook tot het verleden. We hebben alle ambtenaren thuis gezet, dus toezicht houden is ook voorbij. Een ander belangrijk aspect dat Corona een nieuwe industrie creëert en onze politieke vertegenwoordigers worden geacht ruim baan te maken voor deze industrie. Het zal mij benieuwen waar we ze straks na hun politieke loopbaan allemaal terugvinden.  

Goed, we moeten allemaal zoveel mogelijk thuis blijven en als we dan echt de straat op moeten een mondkapje dragen. Dat zal dan voor eeuwig zijn, want dit virus bannen we niet uit of het zal snel door een nog betere variant worden opgevolgd. De permanente nieuwe situatie is een feit, de discussie ligt inmiddels achter ons. Een goede vriend zei onlangs dat hij voorspelde dat de mondkapjesplicht er ging aankomen, toen DSM aankondigde mondkapjes te gaan produceren. In mijn onschuld dacht ik toen nog dat DSM dat uit maatschappelijk verantwoorde motieven deed.  

Wij bevinden ons dagelijks onder ondernemers. Die kijken kritisch naar bedreigingen, maar laten zich er niet door afremmen. Zelfs tijdens de ergste geweldsconflicten draaide de economie door. Alle pogingen van industrie en politiek ten spijt, ze krijgen ons er niet onder. Hoe maken we nu van de bedreiging een kans? 

Ofschoon ik daar principieel tegenstander van ben, adviseer ik nu om optimaal te profiteren van de tegemoetkomingen van de overheid. Stop het geld maar alvast in uw zak, zet het veilig weg en wacht maar eens af of ze het nog komen terughalen. Ik adviseer nadrukkelijk niet om te frauderen. Maar ik zie ondernemers die hun uitgestelde loonbelasting en omzetbelasting alweer hebben terugbetaald, terwijl dat niet hoeft. Inmiddels zijn we al zover dat de openstaande schuld pas vanaf juli volgend jaar hoeft te worden afgelost en dan nog wel in 3 jaar tijd. Rente 0,01%, geen zekerheden, kortom het goedkoopste bedrijfskrediet dat ik ooit in mijn carrière ben tegengekomen. Als bedrijfseconoom heb ik altijd geleerd dat je je totale werkzame vermogen zo hoog mogelijk moet laten zijn, teneinde een zo groot mogelijk rendement op het eigen vermogen te behalen. In de balans zal deze schuld aan de belastingdienst verschuiven van kortlopende schulden naar langlopende schulden. Uw werkkapitaal ziet er straks prachtig uit.   

Andere kansen liggen bij het wegvallen van concurrentie. Zwakke broeders zullen het loodje leggen, zelfs met alle hulp van de overheid. We hadden dit voor het vierde kwartaal van 2020 verwacht, maar vorengenoemde maatregelen zorgen voor de verlenging van de levensduur van de zombiebedrijven tot eind volgend jaar. Let op met wie u zaken doet. Een vordering op een zombiebedrijf is straks waardeloos.  

De belangrijkste kans zit in uw eigen businessmodel. Enige teleurstelling moet mij van het hart. Dit is de tijd om uw strategische slag te slaan, maar u bent bezig met kostenbesparingen, uitstel van investeringen en RIVM adviezen naleven. Ga ondernemen! Zoek een goede sparringpartner om uw verdienmodel aan een stresstest te onderwerpen en ga op zoek naar de kansen in de markt. Want crisissen zijn de ideale tijd voor ondernemerschap, nu kunt u zich eindelijk onderscheiden.  

Geef een reactie

(veiligheidstest) *