Overige maatregelen

Compensatieregeling Bbz
Er komt een compensatieregeling voor belanghebbenden die toeslagen moesten terugbetalen omdat een Bbz-lening in de berekeningsjaren 2014, 2015 of 2016 werd omgezet in een bedrag om niet. Bbz staat voor het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en is een tegemoetkoming voor ondernemers in (tijdelijke) financiƫle problemen. Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid zich te wenden tot de Belastingdienst/Toeslagen. Hun toeslagrecht wordt dan opnieuw beoordeeld.

Verlaging verhuurderheffing
Het tarief van de verhuurderheffing wordt verlaagd met 0,03%-punt. Er komt een heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen.

Geef een reactie

(veiligheidstest) *