Laag btw-tarief op elektronische uitgaven vanaf 1 januari 2020

Verkoopt u boeken, kranten of tijdschriften op elektronische wijze of verleent u toegang tot nieuwswebsites? Dan kunt u misschien vanaf 1 januari 2020 het lage btw-tarief van 9% toepassen. Op Prinsjesdag is hiervoor een voorstel gedaan. De Tweede Kamer stemde hier onlangs mee in.

Vanaf 2020 zal ook voor de langs elektronische weg geleverde of uitgeleende uitgaven, zoals boeken en het verlenen van toegang tot nieuwswebsites, zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften, het lage btw-tarief van 9% van toepassing zijn. Fysieke uitgaven vallen nu al onder dit lage btw-tarief. Aan het toepassen van het lage btw-tarief zijn wel voorwaarden verbonden.

Misschien voldoet u aan de voorwaarden om vanaf 2020 het lage btw-tarief toe te passen op uw producten. Als u voldoet, kan het lonen om in bepaalde situaties vooruitbetalingen door afnemers en vooruit facturering aan afnemers niet plaats te laten vinden in 2019. Ook kan het, onder voorwaarden, lonen om voor prestaties uit 2019 pas in 2020 een factuur uit te reiken. Wilt u laten onderzoeken of u aan de voorwaarden voldoet? Wij helpen u hier graag bij.

Geef een reactie

(veiligheidstest) *