Gevolgen van Prinsjesdag voor de ondernemer

Het is je vast niet ontgaan dat afgelopen maand Prinsjesdag heeft plaatsgevonden, maar heb je ook meegekregen welke plannen invloed hebben op jou als ondernemer? Wij hebben dit voor je uitgezocht en een aantal belangrijke zaken op een rij gezet. De plannen zijn in ieder geval iets minder ambitieus dan afgelopen jaren, omdat we in afwachting zijn van een nieuw kabinet.

Huwelijk
Wetsvoorstel schenkbelasting
Dit wetsvoorstel bevat nieuwe regels m.b.t. de heffing van schenkbelasting bij echtgenoten en samenwoners. Er wordt aangegeven dat het aangaan van huwelijkse voorwaarden of het wijzigen ervan tijdens het huwelijk tot heffing van schenkbelasting leidt, mits het aandeel van minst vermogende in het totale vermogen hoger wordt dan 50% of het aandeel van de meest vermogende toeneemt. Ongehuwd samenwonenden met een samenlevingscontract krijgen met dezelfde regels te maken. Voor de erfbelasting zullen vergelijkbare regels worden ingevoerd.

Wetvoorstel beperkte gemeenschap van goederen
Vanaf 2018 zal een beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard zijn voor het huwelijksvermogensrecht. In de gemeenschap zal alleen het vermogen vallen dat beide echtgenoten gedurende het huwelijk hebben opgebouwd. Al het vermogen (bezittingen, erfenissen of schulden) dat je voor jouw huwelijk had, blijft privévermogen. Ook als jij bij het aangaan van jouw huwelijk al een onderneming had, valt deze niet in de gemeenschap van goederen. Wel moet er een redelijke beloning voor de geleverde arbeid, vaardigheid en kennis aan de gemeenschap vergoed worden.

Wil jij van dit nieuwe wettelijke huwelijksregime afwijken? Dat kan! In dat geval dien je huwelijkse voorwaarden op te maken bij de notaris.

Afkoop pensioen in eigen beheer
We hebben er meerdere artikelen in de Tripost aan gewijd: sinds 1 april 2017 is het mogelijk om het pensioen in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting of om het volledig af te kopen. In 2017 krijg je bij afkoop een korting van 34,5% over de fiscale pensioenvoorziening per 31 december 2015 of de lagere afkoopwaarde. In 2018 gaat deze korting echter omlaag naar 25%. Overweeg jij om jouw pensioen af te kopen? Dan bevelen wij aan om dit nog in 2017 te doen.

Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting
Heb jij meerdere bv’s? Dan kan je in aanmerking komen voor een fiscale eenheid. Vanaf 2018 wordt het tarief in de vennootschapsbelasting voor bv’s voordeliger. Voor de eerste € 250.000 aan winst hoef je dan maar 20% belasting te betalen. Daarboven geldt een tarief van 25%.

Door dit nieuwe tarief is het handig om met jouw adviseur te praten over een fiscale eenheid. Als je er nog geen hebt, is het verstandig om na te gaan of zo’n eenheid voordelen kan bieden. Heb je al een fiscale eenheid? Ook dan is een gesprek met jouw adviseur zinvol. In bepaalde gevallen kan het juist beter zijn om de eenheid te verbreken vanwege het belastingtarief.

Bron: Prinsjesdag 2017 – Het gaat goed met de Nederlandse economie. PDF. Accon avm.

Geef een reactie

(veiligheidstest) *