Een nieuwe mogelijkheid voor ontslag

Binnen de WAB wordt ook een nieuwe mogelijkheid voor ontslag geïntroduceerd: de cumulatiegrond. Hierdoor wordt ontslag mogelijk bij een combinatie van omstandigheden. De reeds bestaande ontslaggronden blijven ook in 2020 bestaan.

Cumulatiegrond: wat is dat?
Bij ontslag op de cumulatiegrond kunnen verschillende ontslaggronden gecombineerd worden. De ontslaggronden waarmee dat mag zijn: frequent ziekteverzuim, onvoldoende functioneren, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zonder deugdelijke grond niet-nakomen van re-integratieverplichtingen, werkweigering wegens gewetensbezwaren, verstoorde arbeidsverhouding en andere omstandigheden. Omstandigheden met betrekking op bedrijfseconomische zaken of langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen niet worden gecombineerd.

Redelijke grond voor ontslag
Een werknemer mag pas ontslagen worden wanneer hier een redelijke grond voor is. Dit geldt niet voor ontslag tijdens de proefperiode of wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Denkt u dat er bij één van uw werknemers sprake kan zijn van ontslag op basis van cumulatiegrond? Laat dit dan aan uw werknemer weten en kijk of u samen tot een oplossing kunt komen. Mocht dit niet baten, kan er sprake zijn van een redelijke grond voor ontslag.

Ontslag moet u laten toetsen
Wilt u een werknemer ontslaan op basis van de cumulatiegrond? Dan moet u dit ontslag vooraf laten toetsen door de kantonrechter. Deze bekijkt dan of u aan de eisen om het contract te beëindigen hebt voldaan.

Bron: Ontslag Wegens Cumulatiegrond (Werkgevers). Rijksoverheid. PDF.

Geef een reactie

(veiligheidstest) *