• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur

Tripost

Geen fiscaal voordeel meer uit stamrecht-BV

Geen fiscaal voordeel meer uit stamrecht-BV

Op Prinsjesdag zijn de geruchten bevestigd: de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten wordt afgeschaft. Nu het kabinet hiertoe heeft besloten, moet uw oud-werknemer vanaf 1 januari 2014 bij een ontslagvergoeding direct met de fiscus afrekenen.

Momenteel kan uw werknemer na ontslag zijn ontslagvergoeding onder voorwaarden nog fiscaal gunstig onderbrengen bij een bank, beleggingsinstelling, verzekeraar of een stamrecht-BV. Dit is aantrekkelijk, omdat uw werknemer pas belasting hoeft te betalen als hij daadwerkelijk een uitkering krijgt. Niet alleen wordt zo de belastingheffing uitgesteld,...

Alternatieve financieringsvormen nog niet volwassen

Alternatieve financieringsvormen nog niet volwassen

Nu veel ondernemingen in het MKB behoefte hebben aan krediet en banken ‘terugtrekkende bewegingen’ maken, vooral als het gaat om kleinere kredieten onder de € 250.000, ontstaat er ruimte voor andere vormen van financiering. Daarbij kan worden gedacht aan crowdfunding, kredietunies en online bemiddeling tussen investeerders en ondernemers met een businessplan. Panteia/EIM publiceert nu een update van deze nieuwe financieringsvormen voor het MKB. Daaruit blijkt dat initiatieven langzaam van de grond komen en daardoor het feitelijke gebruik nog erg laag ligt. Van een volwassen alternatief voor ba...

Persoonlijke column Rob Kusters

Persoonlijke column Rob Kusters

Het gevaar Oost-Europa…

In het Wit-Russische Borisov mocht ik enkele weken geleden een oogverblindend mooie tserkov (orthodoxe kerk) aanschouwen. De pop (pastoor) vertelde mij dat de bevolking van Wit-Rusland weliswaar arm is, maar heel gelovig. Kennelijk compenseert dat voor hem en vond hij het belangrijk om mij als West-Europeaan dat mee te geven. Thuis gekeerd met warme gevoelens over Oost-Europa verneem ik het standpunt van Minister Asscher over de ongewenste toestroom van Oost-Europeanen in Nederland. In zijn ingezonden stuk in de Volkskrant wijst hij erop dat deze mensen bekwamer zijn da...

De boekhoudfraude is terug bij bedrijven

De boekhoudfraude is terug bij bedrijven

Sommige Nederlandse multinationals zijn nog steeds gevoelig voor allerlei soorten fraude, waaronder boekhoudfraude. Cultuurverschillen tussen de geografische markten waarin een multinational actief is maken het voor een hoofdkantoor bijzonder moeilijk om het gedrag in den vreemde te doorgronden, laat staan te beïnvloeden. Met name de leiding van dochterondernemingen die succesvol lijken te zijn qua groei en winstgevendheid, kunnen zich gedrag permitteren dat volgens het hoofdkantoor eigenlijk onacceptabel is.

Wanneer een multinational ontstaat door acquisities is de kans groot dat daarmee oppe...

BTW-nummer moet op uw website

BTW-nummer moet op uw website

In tegenstelling tot eerdere berichten van de Belastingdienst moet u uw BTW-nummer wel degelijk vermelden op de website van uw B.V.. De fiscus had per abuis aangegeven dat dit niet nodig was. Reikt u facturen uit aan particulieren, dan mag u wel uw BTW-nummer achterwege laten.

Facturen die u uitreikt aan andere ondernemers moeten een aantal gegevens bevatten. Dit is nodig voor een correcte verwerking van uw BTW-aangifte. De fiscus kan bijvoorbeeld de aftrek van BTW als voorbelasting niet goedkeuren als dit gebeurt op basis van een onjuiste factuur. Zorg er daarom voor dat facturen die u verstu...

DGA toch verplicht verzekerd in familiebedrijf

DGA toch verplicht verzekerd in familiebedrijf

Een DGA is in de regel niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen WW, WIA en ZW. In de ‘Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder' is geregeld wie als DGA kwalificeert. Dit is:

  1. de bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, houder is van aandelen die tenminste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen;
  2. de bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, houder is van een zodanig aantal aandelen dat, indien in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of ontslag van deze bestuurder slechts ma...

4x waarom je brainstorm mislukt

4x waarom je brainstorm mislukt

Op een zonnig terras aan het water, op een kleedje in het park, soms is het goed om voor de afwisseling eens een andere plek te kiezen voor je vergadering. Je haalt je medewerkers even uit hun dagelijkse kantoorsores en plaatst ze in een omgeving waar ze zich vrijer voelen om mee te denken. Waarom levert een brainstorm buiten de deur dan vaak zo teleurstellend weinig op? De vier redenen waarom het fout gaat.

1. Te weinig voorbereiding

Zo nu zijn we eens met zijn allen bij elkaar. Dat is een mooi moment om het eens te hebben over dat punt dat me al maanden dwars zit. Je moet je ervan bewust zij...