Ook in Nederland risico op dubbel belaste pensioenuitkering

Niet alleen als je in België woont, loop je het risico dat jouw pensioen dubbel belast wordt. Ook in Nederland kan dit het geval zijn. Uit een uitspraak van het Gerechtshof blijkt namelijk dat wanneer een pensioenuitkering mogelijk dubbel belast wordt en er geen duidelijkheid is over de omvang van de pensioenverplichting, het bedrag tóch volledig belast wordt.

Het betreft een bv, die deel uit maakte van een maatschap van octrooigemachtigden. De bv trad uit de maatschap en kreeg hierdoor een uittredingsvergoeding. Nadat deze ontvangen was, werden er aan de directeur-grootaandeelhouder (dga) ook nog pensioenrechten toegekend, namelijk het recht op ouderdoms- en overbruggingspensioen. Aan de hand van deze rechten, is er aan de dga een pensioenuitkering gedaan van in totaal € 85.105.

In geschil bij gerechtshof Den Haag was de belasting, die over het bovenstaande bedrag geheven was. De dga vond het namelijk onterecht dat er over dit bedrag zo veel belasting werd geheven. Hij was van mening dat slechts de helft van de pensioenuitkering in aanmerking moest worden genomen. De pensioenvoorziening zou namelijk aanzienlijk lager zijn, doordat er geen rekening is gehouden met het feit dat in het verleden al belasting is betaald over de uittredingsvergoeding, die aan de pensioenvoorziening was gedoteerd.

Het gerechtshof Den Haag gaf de dga echter geen gelijk. Er werd geoordeeld dat de dga niet voldoende heeft laten blijken dat de aanslag te hoog is vastgesteld. Het staat volgens het hof immers vast dat de vennootschap een pensioenuitkering heeft gedaan en dat de dga dit bedrag heeft genoten. Het bedrag van de uitkering als zodanig is niet in geschil. De pensioenuitkering is dus terecht in de heffing van inkomstenbelasting betrokken. De standpunten van de dga, dat de pensioenuitkering dubbel wordt belast en dat het niet eens duidelijk is wat de omvang van de pensioenverplichting is, maken hierbij geen verschil. Ook het bestaan van een vaststellingsovereenkomst heeft geen invloed. De dga heeft de pensioenuitkering op basis van de aan hem toegekende pensioenrechten genoten en moet dus over het gehele bedrag van € 85.105 belasting betalen.

Bron: ECLI:NL:GHDHA:2017:3584 (Gerechtshof Den Haag, 20 December 2017).

Geef een reactie

(veiligheidstest) *