Transitievergoeding vanaf dag één

De transitievergoeding is op de schop gegaan. Vanaf 1 januari heeft de werknemer namelijk recht op transitievergoeding bij ontslag, vanaf de 1e werkdag. Daarnaast verandert de berekening van de transitievergoeding.

Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag
Vóór 1 januari was het zo dat een werknemer een dienstverband van minstens twee jaar moest hebben om recht te hebben op een transitievergoeding. Met de invoering van de WAB is dit niet meer het geval. Nu hebben werknemers vanaf de eerste werkdag al recht op deze transitievergoeding. Dit heeft tot gevolg dat er niet meer gerekend kan worden met delen van dienstjaren, maar het dienstverband tot op de dag nauwkeurig bepaald moet worden. Dit brengt de nodige complexiteit met zich mee.

Opbouw vergoeding vervalt
Hoewel het precieze berekenen van de transitievergoeding nu lastiger wordt, is de basisregel wel versimpeld. Het is nu namelijk zo dat de transitievergoeding gelijk is aan 1/3e maandsalaris per dienstjaar, ongeacht de lengte van het dienstverband. Dit betekent dat de verhoogde opbouw voor meer dan 10 dienstjaren en de opbouw voor 50-plussers komt te vervallen.

Bereken de vergoeding
Hoe moet u dan nu precies de transitievergoeding berekenen? Dit kan in twee stappen:
1. De basisregel: de werknemer krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag;
2. De formule voor de transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12)
Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

Bron: “Hoe Hoog Is De Transitievergoeding Als Ik Word Ontslagen?” Rijksoverheid, Ministerie Van Algemene Zaken, 3 januari 2020.

Geef een reactie

(veiligheidstest) *