• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Pensioenbrief aanpassen vóór 2014 anders kans op een naheffingsaanslag

Pensioenbrief aanpassen vóór 2014 anders kans op een naheffingsaanslag

Als u als DGA uw pensioen in eigen beheer heeft, moet u voor 1 januari 2014 uw pensioenbrief aanpassen. Vanaf die datum verandert de Pensioenwet op het gebied van de pensioenleeftijd en de maximale opbouwpercentages. Door deze wijzigingen moet u in uw pensioenbrief een aantal nieuwe keuzes maken. Zoals u waarschijnlijk al weet, is de wettelijke pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar. Daarnaast zijn de maximale jaarlijkse opbouwpercentages inmiddels verlaagd. Voor middelloonregelingen is het maximale percentage vastgesteld op 2,15%, voor eindloonregelingen wordt het maximaal 1,9%. Bovendien wordt het maximale salaris waarover u pensioen kunt opbouwen verlaagd naar maximaal € 100.000.

Belangrijke keuzes over pensioenopbouw In de pensioenbrief regelt u hoe uw BV uw pensioen voor u opbouwt en verzorgt. Voor de nieuwe pensioenbrief heeft u door de gewijzigde wetgeving drie keuzes: • U bouwt pensioen op tot uw 67e. Het totale pensioen wordt hierdoor hoger. U spaart immers twee jaar langer door. De opbouw vindt plaats aan de hand van de nieuwe regels.
• U laat uw pensioenleeftijd staan op 65 jaar. Omdat uw pensioen alsnog herrekend wordt, kan uw
toekomstige pensioenopbouw tot wel 15% lager uitvallen. • Uw bestaande regeling blijft in stand tot 1 januari 2014, daarna gaat de opbouw volgens de nieuwe pensioenregels tot u 67 jaar bent. Dit is veruit de meest complexe variant en kan leiden tot onduidelijkheid over uw uiteindelijke pensioen, ook bij de fiscus.

Uw pensioenkeuze is nog niet definitief Deze keuze is overigens niet definitief. U kunt later altijd nog kiezen voor een eerdere of zelfs latere pensioendatum. Laat u dan wel goed voorlichten door uw accountant en pensioenadviseur over de financiële en fiscale gevolgen van zulke wijzigingen.

Te laat of niet aanpassen van de pensioenbrief Als u de pensioenbrief niet of laat aanpast, wordt uw pensioenaanspraak niet alleen als onzuiver beschouwd, u kunt ook een naheffingsaanslag verwachten. Dit geldt dan wel voor het bovenmatige deel van de pensioenaanspraak, zo bleek onlangs uit een uitspraak van Rechtbank Gelderland.

In de volgende rechtszaak had een BV, die het pensioen van haar DGA verzorgde, de pensioenafspraken vastgelegd in een pensioenbrief, maar die was niet helemaal conform de wet. De brief stamde namelijk uit 1998 en had voor 1 juni 2004 aangepast moeten worden aan het Witteveenkader. De pensioenopbouw volgens de pensioenbrief was namelijk hoger dan was toegestaan. Omdat de BV de pensioenbrief te laat had aangepast, was de Belastingdienst onverbiddelijk. Volgens artikel 19b, eerste lid, onderdeel a van Wet LB 1964 blijkt dat een pensioenaanspraak die niet langer als zodanig is aan te merken, gezien wordt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De Belastingdienst legde daarom een forse naheffingsaanslag op.

Poging tot aanpassing De BV en de DGA gingen in beroep. Hoewel ze inderdaad te laat waren met het aanpassen van de pensioenbrief, hadden ze al wel enkele stappen genomen met dit doel. Zo konden ze aantonen dat ze een pensioenadviseur hadden benaderd voor de aanpassing van de pensioenregeling. De brief was op basis van het advies van de adviseur wel aangepast, alleen een maand te laat. De rechtbank achtte het daarom aannemelijk dat er geen sprake was van een bewust onjuist handelen.

Aanslag terecht, wel verminderd De rechtbank vond het daarom niet redelijk dat de naheffingsaanslag voor de hele pensioenaanspraak was opgelegd. Hoewel het genoemde wetsartikel wel van toepassing was, oordeelde de rechter dat de sanctie alleen opgelegd moest worden over het bovenmatige deel van de pensioenaanspraak. Aangezien dit slechts op één maand betrekking had, viel de naheffing flink lager uit. De rechter vond dat de verzuimboete terecht was opgelegd, maar verlaagde dat bedrag eveneens, gezien de lagere naheffing.

Bron: BV rendement en Rechtbank Gelderland, 5 november 2013, ECLI (verkort): 4262

Foto by Tax Credits under CC BY 2.0

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024