• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Omtzigt (CDA) vertelt over schrappen schenkingsmaatregel bij huwelijksgemeenschap

Omtzigt (CDA) vertelt over schrappen schenkingsmaatregel bij huwelijksgemeenschap

De schenkingsmaatregel bij bepaalde vermogensverschuivingen binnen de huwelijksgemeenschap zal toch niet worden opgenomen in de Successiewet. De Tweede Kamer heeft de maatregel uit de Belastingplannen voor 2018 gehaald. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) legde aan TaxLive uit waarom de maatregel in deze vorm niet in de wet thuishoort.

Eerst even het geheugen opfrissen: wat hielt de schenkingsmaatregel ook alweer in? Via de schenkingsmaatregel wilde het kabinet duidelijker in de wet vastleggen wanneer het huwelijk, de huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract kan leiden tot verschuldigdheid van schenk- en erfbelasting. Er zou erfbelasting betaald moeten worden wanneer er een vermogingsverschuiving van de ene naar de andere partner plaats zou vinden en: • de minst vermogende partner hierdoor meer dan 50% van het totale vermogen zou verkrijgen, of: • de meest vermogende partner er vermogen bij zou krijgen.

De Tweede Kamer heeft echter het amendement bij het pakket Belastingplan 2018 aangenomen, waardoor het bovenstaande niet in de Successiewet zal worden opgenomen. Omtzigt diende dit amendement in. Hij zei hierover aan TaxLive het volgende: "Misbruik daargelaten, zouden ook goedwillende partners die gaan trouwen of een samenlevingscontract afsluiten, onder de voorgestelde wetsartikelen kunnen gaan vallen. Zij zouden dus op hun trouwdag een blauwe envelop krijgen voor de schenkbelasting. Dat is allereerst bezwaarlijk omdat de uitgangspunten gewoon niet kloppen. De Hoge Raad heeft immers geoordeeld dat een huwelijk geen voltooide waardeverschuiving is, terwijl er in het wetsvoorstel vanuit wordt gegaan dat dit wel het geval is. Dan kan de situatie ontstaan dat schenkbelasting wordt geheven, terwijl later blijkt dat er geen vermogensverschuiving heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld omdat de jongste partner (met de grootste gerechtigdheid in het huwelijkse vermogen) als eerste komt te overlijden."

"Mijn andere bezwaar was dat er door de in het wetsvoorstel opgenomen formule om te berekenen of partners meer vermogen overhevelen dan bij een 50-50-verdeling, situaties van schenkbelasting ontstaan waarbij absoluut geen sprake is van misbruik. Bovendien klopt die formule niet altijd met hoe partners zelf rekenen. Zo had ik eerder al geconstateerd dat het helemaal niet logisch is om pensioenvermogen in de berekening van het toetsvermogen mee te nemen. Dan kun je namelijk tegen schenkbelasting oplopen als de partner met het minste vermogen meer pensioen heeft opgebouwd, dan de partner met het meeste vermogen. Gelukkig is dit nog met een nota van wijziging hersteld."

Omtzigt vond het daarnaast ook niet logisch om schenkingen en erfenissen mee te nemen in de berekening van het toetsvermogen. Hierover zei hij: "Het staat partners vrij om schenkingen en erfenissen privé te houden, dat is zelfs het uitgangspunt van de beperkte gemeenschap van goederen die vanaf 1 januari de standaard wordt. Dan kan het niet zijn dat een partner schenkbelasting verschuldigd is over de helft van zijn eígen ontvangen schenking of erfenis. Dit had kunnen optreden als de ene partner al wel een erfenis heeft gekregen en de ouders van de andere partner nog in leven zijn. Of als de ene partner een erfenis krijgt met uitsluitingsclausule en de andere partner een erfenis zonder uitsluitingsclausule. Omdat er geen voor de Belastingdienst uitvoerbare oplossing bleek te bestaan, heb ik voorgesteld om de maatregel over schenkbelasting rondom het huwelijk en samenwonen uit het wetsvoorstel te halen."

Ook was Omtzigt bang dat met het invoeren van de schenkingsmaatregel partners er niet meer voor zouden kiezen om naar de notaris te gaan. "Als trouwen of het afsluiten van een samenlevingscontract kan leiden tot een onrechtvaardige heffing van schenkbelasting, kan dit een rem vormen om naar de notaris te gaan. Ik vind het juist heel belangrijk dat mensen de juridische zaken netjes regelen als zij gaan samenwonen. Samenwonen zonder samenlevingscontract of testament kan hele vervelende gevolgen hebben, bijvoorbeeld als een van beide partners komt te overlijden, en al helemaal als de partners samen kinderen hebben. Als mensen gaan trouwen hebben zij enige vrijheid in de keuze voor een huwelijksgoederenregime. Het is niet aan de overheid om, anders dan in gevallen van misbruik, de keuze voor huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract af te straffen met een aanslag schenkbelasting."

Omtzigt verzoekt de regering te bekijken op welke manier de maatregel zo aangepast kan worden dat het rechtvaardig wordt. De maatregen zou misbruik aan moeten pakken, terwijl goedwillende burgers niet geraakt moeten worden. Wij zijn benieuwd of deze maatregel op een later moment terugkomt en op welke manier dit zal zijn.

Bron: Muller, M. "Schrappen Schenkingsmaatregel bij Huwelijkse Voorwaarden Roept Gemengde Gevoelens Op." TaxLive.1 December 2017.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024