• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Zes wetswijzigingen: tegemoetkomingen voor de werkgever

Zes wetswijzigingen: tegemoetkomingen voor de werkgever

Uit een sociaal verzekeringsregelingenonderzoek van Willis Towers Watson blijkt dat ruim 36 procent van de Nederlandse werkgevers niet weet voor welke sociale verzekeringsregelingen (SV-regelingen) hun personeel in aanmerking komt. Het is jammer wanneer je als werkgever achteraf ontdekt dat  je bepaalde regelingen gemist hebt. Doordat er in 2017 weer er een aantal belangrijke wetswijzigingen zijn doorgevoerd, is er dit jaar een nieuwe kans op tegemoetkomingen voor de werkgever. Dit zijn deze belangrijkste veranderingen per 1 januari 2017:

  1. Lage-inkomensvoordeel Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers profiteren van het lage-inkomensvoordeel. Zij komen in aanmerking voor een verlaging van de loonkosten voor werknemers die tussen de 100 en 125 procent van het minimumloon verdienen en jaarlijks minimaal 1.248 uur werkzaam zijn. Hierdoor zou het aantrekkelijker moeten worden om langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het loonkostenvoordeel kan oplopen tot 2.000 euro per werknemer per jaar.
  2. No-riskpolis tijdelijk naar 56 jaar De leeftijd van de no-riskpolis gaat tijdelijk omlaag naar 56 jaar. Voorheen moest de werknemer geboren zijn voor 8 juli 1954. Door deze regeling zullen de kansen van vijftigplussers op de arbeidsmarkt vergroot worden. De no-riskpolis is een regeling die geldt als de werkgever een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt. Het is bedoeld voor mensen die beschut werk verrichten op grond van de participatiewet. De no-riskpolis zorgt ervoor dat werkgevers geen loon hoeven door te betalen bij ziekte van de werknemer.
  3. No-riskpolis voor onbepaalde tijd geldig De no-riskpolis wordt per 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd geldig. Voorheen was deze enkel vijf jaar geldig.
  4. No-riskpolis vervroegd inzet ziektewet Met ingang van 1 januari 2017 is er de mogelijkheid om met terugwerkende kracht aanspraak te maken op ziekengeld op basis van de no-riskpolis. De regeling is van toepassing op de zogenaamde ‘vangnetters’, waaronder 35-minners, die in dienst worden genomen voor minimaal 52 weken en arbeidsongeschikt raken in de eerste 5 jaar van het dienstverband. De regeling betreft een experiment en is geldig tot 1 januari 2022.
  5. Wet verbetering hybride markt WGA Grote en middelgrote werkgevers, die voorheen terugtraden naar het publieke verzekeringsstelsel voor de WGA, betaalden ten minste vier jaar een minimum premie. Vanaf 1 januari 2017 betalen deze werkgevers een premie gerelateerd aan de eigen historische WGA lasten (Privaat en Publiek). Werkgevers die voor 1 juli 2015 zijn teruggetreden van Privaat naar Publiek, vallen nog onder de oude regeling.
  6. Sanctie mogelijk voor eigen risicodragende werkgever ziektewet Wanneer een medewerker een WIA-aanvraag te laat indient, loopt de werkgever het risico op een loondoorbetaling van maximaal 104 weken. Tot nu toe zaten er geen gevolgen aan voor de eigenrisicodrager Ziektewet, wanneer een ex-medewerker vanuit de Ziektewet een WIA aanvraag te laat indiende. Per 1 januari loopt ook de eigenrisicodrager Ziektewet het risico op een verlenging van de loondoorbetaling wanneer de medewerker de WIA aanvraag te laat inzet.

Bron: "Zes Wetswijzigingen die Loonkostenvoordeel Opleveren in 2017." Willis Towers Watson. January 16, 2017. Accessed February 01, 2017.

 

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024