• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Worden kenniswerkers en schrijvers overbodig door ChatGPT?

Worden kenniswerkers en schrijvers overbodig door ChatGPT?

Afbeelding1.jpg

De tekstgenerator van ChatGPT (Generative Pretrained Transformer) is een populair onderwerp bij technische professionals. Veel van hen prijzen de tekstgenerator, terwijl journalisten en schrijvers bang zijn dat ze in afzienbare tijd worden vervangen door een computer.

De nieuwste generatie ChatGPT is ongelooflijk krachtig. Deze superchatbot kan vele functies uitvoeren; van het beantwoorden van vragen tot het begrijpen van teksten en het voorstellen van titels, het maken van inhoudsopgaven en het maken van nieuwsbrieven. Zelfs het schrijven van essays en poëzie tot computercodes zijn mogelijk. ChatGPT is een softwareprogramma dat teksten produceert met behulp van kunstmatige intelligentie. Als individu voer je een vraag of opdracht in en binnen enkele seconden produceert de software een goed leesbare tekst in de door de gebruiker gekozen taal.

Een gesprek met ChatGPT voelt daarom bedrieglijk echt aan. Het voorspelt het volgende woord in een chatsessie op basis van woorden die er al staan. De woordvoorspellingen zijn zo nauwkeurig dat men niet kan zien wanneer deze bot aan het praten is. Wat dit kunstmatige-intelligentiemodel zo uniek maakt is dat het een gesprek gaande kan houden omdat het eerdere gesprekken kan onthouden. Ze vergeet het oorspronkelijke onderwerp niet en geeft relevante antwoorden.

Bots bestaan al heel lang, maar ze presteerden bij lange na niet zo goed als ChatGPT. Dit is te danken aan het feit dat er dus een geheugen in zit. De ChatGPT-database haalt informatie uit een breed scala aan bronnen van het internet en verandert deze in een overtuigende nieuwe tekst die taalkundig overeenkomt met het origineel. Het kopieert nooit letterlijk enig bronmateriaal, maar herschat en herschrijft de gegevens met de juiste grammatica en bewoordingen.

Browsers krijgen zware concurrentie.

Al meer dan 20 jaar is Google de belangrijkste zoekmachine die mensen gebruiken om toegang te krijgen tot internet. ChatGPT zal echter een ernstige bedreiging vormen voor het browsen. Of kan zelfs vervangen worden door deze persoonlijke communicatie-interface. Correlatie, maar geen causaliteit

Men moet niet denken dat ChatGPT causale verbanden heeft bij wat je vraagt of schrijft.
ChatGPT zoekt alleen patronen die regelmatig voorkomen in teksten en speelt die vervolgens af. Dat een algoritme wat geen woorden of zinnen begrijpt toch zo’n goede teksten oplevert, was ook voor de grootste specialisten een verrassing.

Risico’s van ChatGPT

Fans beweren ook hoe meer je het gebruikt, hoe meer teleurgesteld je zult zijn. Resultaten zijn soms verkeerd omdat het de vraag niet begrijpt. De vraag, ”De vader van Jan heeft drie kinderen Kwik, Kwek en …?” lukt ChatGPT niet om te beantwoorden.

Het systeem verzamelt geschreven content op onduidelijke wijze en kan daarin vooringenomenheid van de schrijvers overnemen en zelfs versterken.

Mensen worstelen zo steeds meer om desinformatie te ontmaskeren. Een watermerk zou toegevoegd kunnen worden, net zoals tegenwoordig al gebeurt met vertalingen. Eigenlijk vereist een tool als ChatGPT alleen bekwame professionals om het te bedienen. De geproduceerde output kan dan een aanzet zijn voor tekst over een onderwerp dat men door en door kent.

Professionals die met vertrouwelijke informatie werken, zoals artsen, accountants of advocaten, zouden het systeem ten koste van alles moeten vermijden voor hun werk. De vertrouwelijke informatie kan op het internet belanden en worden hergebruikt op een manier waarvan we geen idee hebben.

Kenniswerkers

Met cognitieve computing, ook wel de vierde industriële revolutie genoemd, zouden het de kenniswerkers zijn die zich zorgen moeten maken over hun baan. Toch is het niet waarschijnlijk dat kenniswerkers hun baan zullen verliezen, maar eerder hun focus verleggen. Dit komt hoofdzakelijk omdat ChatGPT niet causaal kan redeneren. Mensen zullen nog steeds kritische teksten schrijven die verschillende ideeën met elkaar verbinden.
En er is geen probleem zolang de expert zelf uiteindelijk beslissingen neemt.

Artiesten

Grote muzikanten ontvingen tientallen ChatGPT-songteksten van hun fans, geschreven in de stijl van hun idolen. Geen van de artiesten was onder de indruk.
'Dit liedje raakt me niet. Liedjes worden geboren uit pijn. (...)’ aldus de artiesten. Algoritmen leggen geen gevoel in teksten, voor zover ik weet. Gegevens lijden niet.

In de loop van dit jaar zal er een nieuwe versie van ChatGPT komen, de verwachtingen bij de gebruikers zijn onrealistisch hoog. ‘Dat is belachelijk’, aldus Sam Altman van ChatGPT . ‘Die mensen smeken om teleurgesteld te worden.’

We zullen zien.

Nog even over bovenstaande afbeelding

Ik vroeg Open AI DALL·E: Creating Images from Text om een beeld van een consultant met laptop en smartphone, te schilderen in Romeinse stijl, 18e ,19e -eeuwse stijl en Popart stijl. De software heeft de vraag mijns inziens toch redelijk goed geïnterpreteerd. Toepassingen Open AI ChatGPT:
• Taal- en tekstanalyse, Vertalingen, Zoekfunctie, Uitleg van complexe kwesties, Verhalen schrijven, Codes Programmeren, Data-analyse.
• In de accountancy is er een interessant experiment van Microsoft Power BI, mede-eigenaar van OpenAI het bedrijf achter ChatGPT. Facturen maken, gegevens invoeren, journaalposten schrijven, jaarrapporten opstellen, financiële projecties en audit rapportages maken. Bron: https://www.popautomation.com/post/how-will-chat-gpt-impact-accounting

Patrick Geerlings is Senior Marketing Consultant bij Tripolis Business Support. Enkele delen van deze tekst zijn gegenereerd met ChatGPT; deze zijn steeds gecontroleerd op juistheid. Zoals altijd schrijft Patrick zijn columns op persoonlijke titel.

Categorieën : Tripost
Patrick Geerlings
Patrick Geerlings
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024