• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Wonen in België + pensioen uit Nederland = dubbele belastingheffing

Wonen in België + pensioen uit Nederland = dubbele belastingheffing

Verhuizen naar België, terwijl jij jouw pensioen uit Nederland ontvangt? Momenteel is dit nog geen slim idee. Staatssecretaris Snel van Financiën laat namelijk in antwoorden op Kamervragen weten dat belastingheffing voor inwoners van België, die een pensioen uit Nederland ontvangen, kan leiden tot dubbele belastingheffing. Dit komt doordat België deze pensioenen ook in de heffing betrekt. Omdat deze situatie onwenselijk is, vindt op korte termijn een overleg plaats tussen Nederland en België om hopelijk tot een passende oplossing te komen.

Uit het belastingverdrag met België blijkt dat het heffingsrecht over in privaatrechtelijke dienstbetrekking opgebouwde pensioenen in beginsel toe te wijzen is aan de woonstaat van de persoon, die het pensioen ontvangt. Het heffingsrecht over het pensioen mag volgens het verdrag ook in de staat, waaruit deze persoon afkomstig is, worden belast. In dat geval moet er aan drie voorwaarden worden voldaan, waarvan één is dat het pensioen in de woonstaat onvoldoende wordt belast.

In België is geprocedeerd over de Belgische belastingheffing over Nederlandse pensioenen. De Belgische rechter heeft in meerdere zaken geoordeeld dat België het uit Nederland afkomstige pensioen niet of niet helemaal in de heffing kan betrekken. Op basis hiervan kan worden verdedigd dat België pensioenen uit Nederland onvoldoende in de heffing kan betrekken en dat het heffingsrecht daardoor naar Nederland verschuift.

De beoordeling van het Belgische belastingrecht ligt in eerste instantie bij de Belgische autoriteiten. Dit feit in combinatie met de bovengenoemde uitspraken van de Belgische rechter, maken het voor de Nederlandse Belastingdienst onduidelijk of uit Nederland afkomstige pensioenen in België voldoende belast zullen worden, waardoor niet zomaar een vrijstelling voor de loonbelasting kan worden gegeven. Hierdoor zou je namelijk het risico lopen dat er twee keer niet geheven wordt, wanneer Nederland ten onrechte niet zou heffen vanuit de opvatting dat België voldoende kan heffen.

Het bovenstaande is volgens Snel voor de Belastingdienst de aanleiding geweest om ongeveer 1300 inwoners van België te berichten dat de vrijstelling van loonbelasting met ingang van 1 januari 2018 vervalt.

Nu Nederland weer het heffingsrecht heeft ingevoerd, zou dit kunnen leiden tot dubbele belastingheffing voor inwoners van België, die een pensioen uit Nederland ontvangen. Sterk erkent dat deze situatie onwenselijk is en er een snelle oplossing dient te komen. Om deze reden vind er op korte termijn een overleg plaats tussen de Nederlandse en de Belgische bevoegde autoriteiten om tot een oplossing te komen voor deze dubbele heffing.

Bron: Snel, Menno. Bijlage Antwoorden Kamervragen over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. PDF. 9 Februari 2018.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024