• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Wijzigingen in Box 3: Sparen en beleggen

Wijzigingen in Box 3: Sparen en beleggen

  • De leegwaarderatio is verhoogd naar 95%, verhuurd onroerend goed moet daardoor voor een hogere waarde worden meegenomen in de grondslag van box 3.
  • Het fictief rendement op verhuurd onroerend goed is verhoogd naar 6,17%.
  • Er is een beperking ingevoerd op het in mindering brengen van schulden.
  • De belasting is verhoogd naar 32%.

Daarnaast is de overdrachtsbelasting op verhuurd onroerend goed verhoogd naar 10,4%. Al deze maatregelen samen hebben een forse impact op de belegging in vastgoed in privé. Specifiek geldt dat voor beleggingen in woningen, temeer omdat er nog andere maatregelen te noemen zijn, zoals het verbod in sommige gemeenten om aan derden te verhuren of de aankomende beperking in de verhoging van de huur in relatie tot het aantal punten van de woning. Denk dan ook nog eens aan de toenemende regelgeving met betrekking tot de verduurzaming.

Deze wijzigingen zullen bij de eerste voorlopige aanslagen van 2023 wellicht voor schrikreacties gaan zorgen. De eerste aanslagen en boze reacties hebben ons al bereikt.

Categorieën : Tripost
Tripolis
Tripolis
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024