• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Wijziging schenkingsvrijstelling Eigen Woning

Wijziging schenkingsvrijstelling Eigen Woning

De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt volledig afgeschaft per 1 januari 2024 zoals afgesproken in het coalitieakkoord.

De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd deze al in 2023 af te schaffen maar vanwege benodigde automatiserings-aanpassingen gaat dat niet lukken. De afschaffing gaat nu in twee stappen, namelijk per 1 januari 2023 een verlaging naar € 27.231 en vervolgens volledige afschaffing per 1 januari 2024.

Mensen tussen de 18 en 40 jaar oud kunnen in 2022 nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671. Naast deze vrijstelling eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig een bedrag van € 27.231 belastingvrij te schenken. Deze eenmalig verhoogde schenking is vrij te besteden.

In 2023 is de verlaagde vrijstelling eigen woning dus gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling, waarmee ouders kun kinderen dus vanaf 2023 nog maar maximaal € 27.231 kunnen schenken; óf voor de eigen woning óf voor vrije besteding. Beiden is niet toegestaan.

Kijk komende tijd nog eens goed naar de persoonlijke financiële planning en haal daar waar mogelijk en wenselijk al geplande schenkingen naar voren.

Categorieën : Tripost
Barbara Spauwen
Barbara Spauwen
Auteur

Barbara is verbonden aan Tripolis als senior consultant financial planning.

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024