• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Wetswijziging bedrijfsopvolgingsregeling

Wetswijziging bedrijfsopvolgingsregeling

Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad in april 2016, komt het kabinet op Prinsjesdag met een wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat indirecte belangen niet onder de reikwijdte van de bedrijfsopvolgingsregeling vallen. Dezelfde wetswijziging geldt voor de doorschuifregelingen voor het aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting.

Uit het hierboven genoemde arrest bleek dat aandelenpakketten, die een indirect belang van minder dan 5 procent vertegenwoordigen, onder de bedrijfsopvolgingsregeling kunnen vallen. Het betreft hier situaties waarin een persoon via een holding een belang van minder dan 5 procent in een ander lichaam bezit. Hierdoor wordt het mogelijk om de bedrijfsopvolgingsregeling ook volledig toe te passen op het beleggingsvermogen. Met het nieuwe wetsvoorstel wordt dit tegengegaan. De wetswijziging wordt opgenomen in het pakket Belastingplan 2017 en zal met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 juli 2016.

Bron: Wettekst reparatie bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en Memorie van Toelichting

 

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024