• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Wetsvoorstel: VAR verdwijnt in 2016

Wetsvoorstel: VAR verdwijnt in 2016

De VAR gaat verdwijnen vanaf 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In 1e instantie zou de 'Beschikking geen loonheffingen' in de plaats van de VAR komen. Dat gaat niet door. Wel gaat de belastingdienst overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordelen. Daarmee kunnen opdrachtgever en -nemer toch zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie krijgen.

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel hiervoor goedgekeurd. De Eerste Kamer behandelt dit voorstel na het zomerreces. Hieronder leest u meer over het wetsvoorstel.

Geen VAR meer, wel voorbeeldovereenkomsten Belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs kunnen straks overeenkomsten opstellen en aan de belastingdienst voorleggen. Dat kunnen bijvoorbeeld overeenkomsten voor een sector zijn. De belastingdienst beoordeelt deze overeenkomsten en geeft vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. Overeenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden, publiceert de belastingdienst als voorbeeldovereenkomst op haar internetsite. Iedereen die volgens een voorbeeldovereenkomst werkt of gaat werken, kan zo’n overeenkomst downloaden en gebruiken..

Andere overeenkomsten dan voorbeeldovereenkomsten Als een opdrachtgever en opdrachtnemer geen voorbeeldovereenkomst kunnen of willen gebruiken, kan een opdrachtgever een eigen overeenkomst aan de belastingdienst voorleggen. Ook van deze overeenkomst zal de belastingdienst dan beoordelen of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen.

Wat betekent dit voor opdrachtgevers en opdrachtnemers? Wordt er gewerkt volgens de (voorbeeld)overeenkomst, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Hij krijgt dus geen uitkering als hij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt. De beoordeling van de overeenkomsten zegt niets over hoe de belastingdienst de inkomsten van de opdrachtnemer zien. Pas bij het beoordelen van zijn aangifte inkomstenbelasting bepaalt de belastingdienst of zij de inkomsten zien als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden. Werken volgens een voorbeeldovereenkomst zegt dus alleen iets over de loonheffingen en niets over het ondernemerschap van de opdrachtnemer.

Als de manier van werken verandert Als blijkt dat de manier van werken niet volgens de overeenkomst gaat, en dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. De opdrachtnemer is in dat geval wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Keuzevrijheid U kunt altijd kiezen tussen een voorbeeldovereenkomst of een eigen overeenkomst. U bent ook niet verplicht uw overeenkomst aan de belastingdienst voor te leggen. Het voordeel van een voorbeeldovereenkomst is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Overgangsregeling Voor 2015 geldt er nog een overgangsregeling.

Bron: Belastingdienst

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024