• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Wetsvoorstel in het kader van beoordeling arbeidsrelaties aangenomen door de Eerste Kamer

Wetsvoorstel in het kader van beoordeling arbeidsrelaties aangenomen door de Eerste Kamer

Dinsdag 2 februari 2016 is het wetsvoorstel dat ziet op het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) door de Eerste Kamer aangenomen. Er wordt een alternatief voor de VAR geïntroduceerd. Het alternatief houdt in dat opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten ter beoordeling kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. Dit brengt met zich mee dat partijen zekerheid omtrent de loonheffingen aan de overeenkomst kunnen ontlenen. De Belastingdienst maakt de beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar, zodat ook andere opdrachtgevers en opdrachtnemers hiervan gebruik kunnen maken. Er bestaat geen verplichting tot het gebruiken van een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst.

Tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën toegezegd om te voorzien in een onafhankelijke juridische toetsing van de modelovereenkomsten door experts. De voorbereidingsfase loopt tot 1 mei 2016. Daarna komt de VAR te vervallen en start de implementatiefase. Deze fase duurt tot 1 mei 2017. Vanaf 1 mei 2017 wordt de beoogde wet gehandhaafd.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024