• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen

Na jarenlang overleg heeft de Eerste Kamer op 30 mei jl. ingestemd met de inwerkingtreding van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) per 1 juli 2023. Pensioenuitvoerders hebben tot 1 januari 2028 de tijd om de nieuwe regels te implementeren.

De belofte van een uitkering (pensioenaanspraak) verdwijnt en de beschikbare premieregeling wordt de nieuwe standaard. Daarbij blijft de premie voor alle deelnemers aan een fonds gelijk ongeacht de leeftijd. De opbouw krijgt een meer individualistischer karakter waardoor jongere deelnemers meer beleggingsrisico kunnen nemen én de jongere deelnemers niet meer meebetalen aan de toezeggingen van oudere deelnemers.

De uiteindelijke pensioenuitkeringen liggen straks niet meer vast maar zijn afhankelijk van de beleggingsresultaten. De pensioenen zijn dan minder zeker, ze zullen méér fluctueren.

Ook het nabestaandenpensioen verandert. Het partnerpensioen wordt standaard 50% van het hele pensioengevende salaris en de hoogte is niet afhankelijk van de diensttijd. Er wordt ook geen potje meer opgebouwd, het wordt standaard op risicobasis verzekerd. Dat betekent dat er bij uitdiensttreding geen partnerpensioen meer zal zijn. Er komt daarom een mogelijkheid om op dat moment een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen te gebruiken voor vrijwillige voortzetting van het partnerpensioen.

Deze nieuwe wet bevat meer dan uitsluitend regels over pensioen. Zo staat er een verruiming in van de lijfrentemogelijkheden én een verplichting voor alle werkenden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben. De invoering van deze wet is dus behoorlijk impactvol en ook nog niet 100% duidelijk. Er moet een enorm pensioenbedrag worden verdeeld over (oud)deelnemers, maar liefst 1,5 biljoen euro’s en dit “invaren” is nog een discussiepunt. Ook komt er een mogelijkheid om 10% van het pensioen- en/of lijfrentekapitaal ineens op te nemen maar dat valt weer onder een andere wet (Bedrag ineens, RVU en Verlofsparen).

Houd de website “Ons nieuwe pensioen” in de gaten, hierop kunt u veel informatie vinden rondom dit onderwerp.

Categorieën : Tripost
Barbara Spauwen
Barbara Spauwen
Auteur

Barbara is verbonden aan Tripolis als senior consultant financial planning.

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024