• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Wet Excessief Lenen: actie vereist voor 31-12-2023!

Wet Excessief Lenen: actie vereist voor 31-12-2023!

Historie:
De Wet Excessief Lenen stamt uit het Belastingplan 2019. En hoewel dit Belastingplan geen grote verrassingen bevatte was er één uitzondering namelijk de aankondiging van de maatregel om belastinguitstel en -afstel als gevolg van excessief lenen bij de eigen vennootschap tegen te gaan. Nadat in een aanvullende brief al enige contouren geschetst werden over de vormgeving van de maatregel, verscheen op 4 maart 2019 het consultatievoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap. Kort hield het voorstel in dat als de totale som van de schulden van de aanmerkelijkbelanghouder aan zijn eigen vennootschap of vennootschappen meer bedraagt dan € 500.000, wordt het meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen en dus belast tegen het tarief in Box 2. Bestaande en nieuwe eigenwoningschulden van de aanmerkelijkbelanghouder worden onder voorwaarden uitgezonderd. De maatregel zou initieel in werking treden op 1 januari 2022 maar door de Coronacrisis werd de maatregel uitgesteld naar 1 januari 2023. Op 28 april 2022 is het maximumbedrag verhoogd naar € 700.000.

Actie:
Hoewel de maatregel al geldt vanaf 1 januari 2023, wordt het nu pas onderwerp van gesprek. Dit komt omdat het peilmoment van het toetsen van een bovenmatige schuldenpositie bij de eigen vennootschap op 31 december 2023 ligt. De drempel ligt voor 2023 nog op € 700.000, waarbij de eigen woning leningen buiten beschouwing worden gelaten. Het is dus belangrijk om nu in kaart te brengen of de schuldenpositie de drempel gaat overschrijden, welke fiscale consequenties dit met zich meebrengt om indien nodig in actie te komen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de verrekening van vorderingen en schulden, externe herfinanciering van schulden, herstructurering van gefinancierde vermogensbestanddelen, maar ook aan de terugbetaling op (aandelen)kapitaal, uitkering van dividend of inkoop van eigen aandelen waarmee schulden kunnen worden afgelost. Aan bepaalde oplossingsrichtingen kunnen fiscale gevolgen verbonden zijn. Laat u daarom altijd goed adviseren.

Verlaging drempel in 2024
Mocht men de drempel van € 700.000 nu niet overschrijven en denken dat er geen actie is vereist, dan moeten wij u helaas teleurstellen. Recent heeft de 1e kamer de verlaging van de drempel in 2024 naar € 500.000 aangenomen. Misschien voor u dus geen korte termijn actie, maar wel een plan van aanpak voor 2024. Ons advies begin op tijd, zo voorkomt u eventueel onnodige fiscale en financiële consequenties.

Categorieën : Tripost
Jenny Biesmans
Jenny Biesmans
Auteur

Jenny is verbonden aan Tripolis als senior consultant op fiscaal gebied.

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024