• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Wet DBA opnieuw uitgesteld

Wet DBA opnieuw uitgesteld

De handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), waarin de relatie tussen zzp'ers en hun opdrachtgevers is geregeld, wordt met nog een halfjaar uitgesteld. De opschorting is verlengd tot 1 juni 2018. Dit liet Staatssecretaris Wiebes afgelopen week aan de tweede kamer weten.

Eerder was de handhaving al opgeschort tot 1 januari 2018. Dit kwam doordat er onderzocht moest worden of de arbeidswetgeving herijkt kon worden, aangezien deze niet meer aansloot bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Inmiddels is dit ambtelijk onderzoek afgerond en worden de resultaten meegenomen in het formatieproces. Wat het vervolg hiervan zal zijn, is afhankelijk van de keuzes die het nieuwe kabinet zal maken. Omdat het belangrijk gevonden wordt dat opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te passen, word de handhaving tot ten minste 1 juni 2018 opgeschort.

Deze opschorting betekent dat de Belastingdienst tot 1 juli 2018 geen boetes of naheffingen oplegt, ook al hebben ondernemer en opdrachtgever zich niet aan de regels gehouden, bijvoorbeeld als er achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dit geldt echter niet voor kwaadwillenden. Het ministerie van Financiën definieert dit als volgt: “U bent kwaadwillend als u opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).” De Belastingdienst kan kwaadwillenden  correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen.

Bron: Ministerie van Financiën. Verlenging opschorting handhaving in het kader van de Wet DBA. PDF. Rijksoverheid, June 01, 2017.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024