• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Deze wet is een onderdeel van de uitwerking van het Pensioenakkoord en bevat 3 maatregelen die tot doel hebben om werknemers meer keuze te bieden bij pensionering.

RVU, dat staat voor “regeling vervroegde uittreding” en “verlofsparen” is na het aannemen van de wet door de Eerste Kamer in 2021 ook direct ingegaan.

Het onderdeel “bedrag ineens” is om administratieve redenen uitgesteld, ingangsdatum staat nu op 1 januari 2024. Op grond van dit onderdeel krijgt iedereen het recht om maximaal 10% van het opgebouwde ouderdomspensioen af te kopen op ingangsdatum van het pensioen. Het bedrag ineens mag vrij besteed worden zoals aan aflossen op de hypotheek, verbouwing aan de eigen woning of gewoon een heerlijke vakantie. Maar let op, er zijn ook voorwaarden, zoals:

  • De afkoop vindt plaats op de ingangsdatum van het pensioen*, m.u.v. deeltijdpensioen
  • Na gedeeltelijke afkoop is een hoog/laag pensioen niet meer mogelijk
  • Het resterende pensioen moet boven de afkoopgrens blijven (2023: € 594,89)
  • Als de afkoop resulteert in een lager nabestaandenpensioen, moet de partner toestemming geven
    *onder voorwaarden bestaat een uitstelmogelijkheid

Het recht op gedeeltelijke afkoop geldt ook voor pensioen in eigen beheer (voor zover niet omgezet of afgekocht) én voor individuele pensioenproducten in de derde pijler, denk hier aan lijfrente. Er bestaat dan een aanvullende voorwaarde, de waarde in het pensioenproduct moet dan meer bedragen dan de gres voor kleine lijfrenten ná gedeeltelijke afkoop (2023: € 4.898).

Het recht op gedeeltelijke afkoop geldt niet voor de ODV. Echter, de ODV mag omgezet worden in een lijfrenteproduct in de derde pijler en zo kan men tóch weer gebruik maken van deze afkoopmogelijkheid.

Let ook op in geval van echtscheiding. Is deze al uitgesproken? Dan is belangrijk om te weten wat er in het echtscheidingsconvenant is afgesproken over pensioenrechten. Loopt de procedure nog en is er nog geen afspraak gemaakt over pensioenen? Laat je dan goed voorlichten over dit onderwerp over de consequenties van deze toekomstige keuzes!

Kortom, er zit meer flexibiliteit in het inkomen ná pensionering, zowel voor werknemers als voor ondernemers maar laat je vooraf goed voorlichten. Een eenmaal gemaakte keuze is niet meer terug te draaien en het moet echt passen in het financieel plan, op korte en op lange termijn. Er is met een gedegen financieel plan meer mogelijk dan je zou denken!

Categorieën : Tripost
Barbara Spauwen
Barbara Spauwen
Auteur

Barbara is verbonden aan Tripolis als senior consultant financial planning.

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024