• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Wet aanpassing fiscale eenheid aangenomen

Wet aanpassing fiscale eenheid aangenomen

Op dinsdag 29 november 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting in overeenstemming gebracht met het EU-recht.

De huidige regeling gaat ervan uit dat een in Nederland gevestigde moedervennootschap, die onmiddellijk de aandelen houdt in een in Nederland gevestigde dochtervennootschap, onder omstandigheden met die dochtervennootschap een fiscale eenheid kan vormen. Wanneer de moedervennootschap ook middellijk de aandelen in een andere (klein)dochtervennootschap houdt, dan kan die (klein)dochtervennootschap ook tot de fiscale eenheid met de moedermaatschappij gaan behoren. Dit kan echter alleen wanneer de aandelen in die (klein)dochtervennootschap onmiddellijk worden gehouden door een vennootschap die van die fiscale eenheid deel uitmaakt. Buitenlands belastingplichtige vennootschappen met een in Nederland aanwezige vaste inrichting kunnen onder bepaalde voorwaarden ook deel uitmaken van de fiscale eenheid voor zover het de vaste inrichting betreft.

Met dit wetsvoorstel wordt de regeling voor de fiscale eenheid uitgebreid voor twee situaties. De eerste betreft de situatie dat een in Nederland gevestigde moedermaatschappij de aandelen houdt in een dochtervennootschap die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER). Deze dochtervennootschap houdt (onmiddellijk of middellijk via een andere EU/EER-vennootschap) de aandelen in een in Nederland gevestigde (klein)dochtermaatschappij. In deze situatie kan er onder voorwaarden een fiscale eenheid tot stand worden gebracht tussen de in Nederland gevestigde moedermaatschappij en de in Nederland gevestigde (klein)dochtermaatschappij. De in het buitenland gevestigde dochtervennootschap, de zogenoemde tussenmaatschappij, maakt daarbij geen deel uit van de fiscale eenheid.

De tweede uitbreiding betreft de situatie waarin de aandelen in twee of meer in Nederland gevestigde zustermaatschappijen worden gehouden door een in de EU/EER gevestigde moedervennootschap. Het wordt in dit geval mogelijk om onder voorwaarden een fiscale eenheid tot stand te brengen tussen de in Nederland gevestigde zustermaatschappijen. De in het buitenland gevestigde moedervennootschap, de zogenoemde topmaatschappij, maakt daarbij geen deel uit van de fiscale eenheid.

Bron: "Eerste Kamer Neemt Wet Aanpassing Fiscale Eenheid Aan." AccountantWeek. November 29, 2016. Accessed November 30, 2016.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024