• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Wet Aanpak Schijnconstructies

Wet Aanpak Schijnconstructies

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet aanpak schijnconstructies. Deze wet biedt een belangrijke basis voor het bereiken van gelijk loon voor gelijk werk. De meeste onderdelen van de wet zijn per 1 juli 2015 in gegaan, enkele onderdelen gaan per 1 januari 2016 in. Wij zullen u hieronder staand nader informeren. Wijzigingen per 1 juli 2015

Ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers Nu is alleen de werkgever aansprakelijk voor de betaling van het loon, maar na 1 juli 2015 zijn zowel de werkgever als de (hoofd)opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde loon (artikel 7:616a BW en 7:616b BW).

Deze ketenaansprakelijkheid geldt nu alleen voor de uitzendbranche voor het betalen van het minimumloon (artikel 7:692 BW), maar deze komt te vervallen en wordt nu dus breder van toepassing verklaard.

De opdrachtgever is niet aansprakelijk indien hij in rechte aannemelijk maakt dat hem, gelet op de omstandigheden van het geval, niet kan worden verweten dat het loon niet is voldaan.

De nieuwe ketenbepalingen zijn van toepassing als de arbeid in Nederland wordt verricht, ook al is er een ander recht op de arbeidsovereenkomst van toepassing.

De Inspectie SZW gaat de namen van de gecontroleerde bedrijven bekend maken en werkgevers- en werknemersorganisaties en de inspectie zullen informatie uitwisselen als er een vermoeden is dat er geen cao-loon wordt uitbetaald.

Wijzigingen per 1 januari 2016

Transparante loonstrook en onkostenvergoedingen Op de loonstrook moeten alle bedragen waaruit het loon is samengesteld, waaronder eventuele onkostenvergoedingen, maar ook de bedragen die op het loon worden ingehouden, voldoende gespecifeerd zijn. Als de werkgever een onkostenvergoeding verstrekt, moet er uit de specificatie blijken hoe hoog deze is, voor welke onkosten deze wordt verstrekt en welke onkosten samenhangen met de dienstbetrekking.

Girale loonuitbetaling De werkgever wordt verplicht om minimaal het gedeelte van het loon, gelijk aan het netto verschuldigde wettelijk minimumloon, giraal uit te betalen.
Verrekeningen en inhoudingen Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon, met uitzondering van voorschotten, zijn niet meer toegestaan. Iedere werknemer moet tenmiste het minimumloon ontvangen.

Categorie├źn : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024