• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Werkzaam zijn in de autobranche maakt niet bijhouden rittenregistratie nog geen grove schuld

Werkzaam zijn in de autobranche maakt niet bijhouden rittenregistratie nog geen grove schuld

Bron: Sdu

Aan belanghebbende zijn over de jaren 2011 tot en met 2013 navorderingsaanslagen IB/PVV opgelegd wegens de bijtelling voor privégebruik auto. Daarbij zijn vergrijpboetes wegens grove schuld opgelegd.

In geschil is of de vergrijpboetes terecht zijn opgelegd. De inspecteur stelt dat in de autobranche, waar belanghebbende werkzaam is, het een feit van algemene bekendheid is dat bij de door de werkgever ter beschikking gestelde auto een bijtelling voor het privégebruik van de auto dient plaats te vinden, tenzij kan worden aangetoond dat niet meer dan 500 kilometers op jaarbasis privé met die auto is gereden. Nu hij het bewijs niet heeft geleverd, is hij ernstig nalatig geweest door de bijtelling achterwege te laten, aldus de inspecteur. De rechtbank verwerpt de stelling. Het door de inspecteur gestelde is geen feit van algemene bekendheid. Nu de boete ook niet op een andere manier is onderbouwd, heeft de inspecteur het grof schuldig handelen niet doen blijken.

Categorieën : Tripost
Tripolis
Tripolis
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024