• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Werknemer met loonbeslag: wat nu?

Werknemer met loonbeslag: wat nu?

Elke werkgever kan ermee te maken krijgen: een werknemer met schulden. Dit zou kunnen leiden tot schuldeisers, die beslag leggen op het salaris van jouw werknemer (het zogeheten loonbeslag of 'derdenbeslag'). Als werkgever ben je gedwongen om daaraan mee te werken. Omdat zo’n situatie impact kan hebben op het bedrijf, is het belangrijk om als werkgever de signalen tijdig op te pakken.

Indien je opmerkt dat jouw werknemer in de financiële problemen zit, is het aanbevolen om hierover in gesprek te gaan en je werknemer te adviseren om contact op te nemen met schuldhulpverlening. Hoe eerder de werknemer zich bij de schuldhulpverlening meldt, hoe sneller er aan een oplossing gewerkt kan worden.

Het eerste aanspreekpunt bij schulden is de eigen gemeente. Deze laat binnen 4 weken weten of iemand in aanmerking komt voor hulp en welke vorm van hulp dit dan is. Mocht er sprake zijn van een dringende situatie, is de gemeente verplicht om binnen 3 dagen hulp aan te bieden. Er zijn verschillende soorten schuldhulpverlening: • Minnelijk traject schuldhulpverlening: hierbij werken schuldeisers vrijwillig mee aan een schuldregeling. • Traject via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP): hierbij vraagt de werknemer schuldsanering aan bij de rechter. • Sommige gemeenten werken samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en waterbedrijven om zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden.

Indien schuldeisers een gerechtsdeurwaarder inschakelen, kan de deurwaarder beslag leggen op een deel van het inkomen van jouw werknemer. Dit mag alleen met een dwangbevel of een vonnis van de rechter. Sommige overheidsinstanties zijn echter een uitzondering. Zij mogen beslag leggen zonder tussenkomst van de rechter, omdat zij bijzondere incassobevoegdheden hebben. Denk hierbij aan de Belastingdienst.

Indien er loonbeslag wordt gelegd, zal het traject voor jou als werkgever er als volgt uitzien:

1. Het beslagexploot ontvangen en controleren Je ontvangt van de deurwaarder een kopie van het vonnis, zodat je weet dat het om rechtsgeldig loonbeslag gaat. Daarnaast ontvang je een beslagexploot: een officieel document waarin staat dat de deurwaarder loonbeslag legt. In dat geval is het aan te raden om samen met jouw werknemer te controleren of het schuldbedrag in het beslagexploot klopt.

2. De financiële vragenlijst invullen Bij het beslagexploot zit een lijst met vragen over het inkomen van jouw werknemer. Als werkgever ben je verplicht om deze vragen in te vullen. Doe dit dan ook en stuur deze ondertekend binnen 4 weken terug. Hierbij zijn er een aantal zaken waar je op moet letten: • Indien je besluit om de vragen niet in te vullen, ben je mogelijk aansprakelijk voor de schuld van jouw werknemer. • Indien je te maken krijgt met meerdere loonbeslagen voor een werknemer, moet je alle financiële vragenlijsten, die je ontvangt, invullen. De deurwaarder, die als eerste beslag legt, moet alle beslagen verwerken. Je kunt de deurwaarders die volgen dus naar hem verwijzen.

3. De beslagvrije voet controleren Met jouw informatie uit de financiële vragenlijst wordt de beslagvrije voet door de gerechtsdeurwaarder berekend. Dit is het deel van het loon dat jouw werknemer mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. Er kan dus nooit sprake zijn van beslag op het volledige salaris. Ga samen met jouw werknemer na of de beslagvrije voet klopt. Indien dit niet het geval is, zal jouw werknemer bezwaar moeten maken tegen het loonbeslag. Voor juridisch advies kan de werknemer bij Het Juridisch Loket terecht.

4. De salarisadministratie aanpassen Let erop dat jouw salarisadministratie op de hoogte is van het loonbeslag. Er moet vanaf dit moment namelijk een deel van het salaris naar de werknemer (de beslagvrije voet) en een deel van het salaris naar de deurwaarder. Dit moet je doen totdat je officieel het bericht krijgt dat de schulden van jouw werknemer zijn voldaan.

Hoe lastig een dergelijke situatie ook kan zijn, loonbeslag is geen geldige reden voor ontslag. Daarnaast mag je bij jouw werknemer geen kosten in rekening brengen voor een loonbeslag. Zorg er dus voor dat je op tijd de signalen vanuit je werknemer oppakt en hem of haar bijstaat waar nodig.

Bron: “Werknemer Met Schulden of Loonbeslag.” Ondernemersplein, KvK, 2019.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024