• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Werkkostenregeling, een update

Werkkostenregeling, een update

Zoals in een eerdere uitgave van de Tripost vermeld, staat de voor iedereen verplichte werkkostenregeling voor de deur. Vanaf 1 januari 2015 is het niet langer mogelijk te kiezen voor de oude regeling. Vlak voor het zomerreces van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris van Financien Eric Wiebes meer informatie gegeven.

De vrije ruimte

Het percentage van de vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%. Dit betekent dat 1,2% van de fiscale brutoloonsom aan vergoeding en verstrekking mag worden besteed.

Het noodzakelijkheidscriterium

Wanneer de werknemers voor het uitoefenen van hun functie gereedschappen, computers of mobiele communicatiemiddelen nodig hebben, mogen deze verstrekt worden zonder dat ze het werkkostenregeling budget opvullen.

Branche-eigen producten zijn vrijgesteld

Verleende kortingen voor producten uit uw eigen branche zijn vrijgesteld. Deze kortingen vullen niet het werkkostenregeling budget op.

Het jaarlijkse beschikbare budget mag concern breed worden ingezet

Het is nu mogelijk dat verschillende concerns van dezelfde moedermaatschappij één totaal budget krijgen. Zo kan er flexibel worden omgegaan met vergoedingen binnen deze concerns. Voorwaarde is dat er sprake is van een meer dan 95% belang van de moedermaatschappij.

Het bovenstaande is een korte beschrijving van hoe de werkkostenregeling er vooralsnog gaat uitzien. Wij houden u op de hoogte.

Vragen? Neem contact op met een van onze medewerkers.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024