• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Wat is het belang van financiële planning en estate planning?

Wat is het belang van financiële planning en estate planning?

De laatste jaren zien we steeds meer samenwerking tussen accountants, fiscalisten en gecertificeerde financieel planners. Daar waar de adviseurs de ondernemer of de directeur groot aandeelhouder van een BV (de DGA) zakelijk begeleiden, kijkt de financieel planner naar zijn financiële privé plaatje en koppelt het zakelijke aan het privé stuk. Ofwel, de planner legt alle puzzelstukjes op de juiste plek en geeft daarmee overzicht en inzicht in de totale financiële situatie van de ondernemer en DGA in privé.

Vanuit dit fundament kan begonnen worden met het oplossen van alle financiële vraagstukken en risico’s en het bereiken van doelstellingen, wensen en dromen. Zo creëer je financiële rust voor nu en in de toekomst.

Beschik jij ook al over een goed financieel plan?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat diegenen die over een financieel plan beschikken een betere controle hebben over hun financiën, betere financiële beslissingen nemen, doorgaans een positievere vermogensontwikkeling kennen en eerder hun privé- en ondernemingsdoelstellingen realiseren. Een financieel plan helpt je bij het optimaliseren van de totale juridische en fiscale situatie.

Planningsvraagstukken

Het aantal planningsvraagstukken is ongelimiteerd, maar de volgende vragen kun je verwachten van een financieel planner. Deze vragen dienen om je te laten nadenken en te laten ervaren hoe belangrijk financiële planning is:

 • Heb je geld genoeg om oud te worden en je levensstijl van nu ook in de toekomst voort te zetten? Zo nee, wat is hiervoor nodig? Hoe dit te realiseren?
 • Past het huidige huwelijksgoederenregime wel bij je persoonlijke en financiële situatie?
 • Past je testament nog bij je huidige persoonlijke en financiële situatie? Betreft het hier een optimaal testament voor de persoonlijke situatie?
 • Beschik je al over een levenstestament?
 • In hoeverre wordt gebruikgemaakt van passende en optimale schenkingsfaciliteiten?
 • Moet er iets gebeuren om de financiële risico’s als invaliditeit en arbeidsongeschiktheid of faillissement af te dekken?
 • Wat gebeurt er met je onderneming mocht je plotsklaps overlijden en wat wil je dat er gebeurt?
 • Hoe vermogen op te bouwen en in welke fiscale box? Welk rendement en hiermee risico is nodig om bijvoorbeeld je levenslange inkomensdoelstelling te realiseren?
 • Hoe is de onderneming en/of het onroerend goed gefinancierd? Hoe is de eigen woning in privé gefinancierd? Is dit fiscaal optimaal?
 • Wat is verstandiger: vermogen opbouwen of schulden aflossen?
 • Heb je bestaande levensverzekeringen en/of lijfrentes? Hoe kun je deze het beste inzetten om je doelstellingen te verwezenlijken? Of is het beter deze indien mogelijk te beëindigen of om te zetten?

Antwoorden op dit soort vragen leiden er uiteindelijk toe dat de financiële middelen op je persoonlijke doelen kunnen worden afgestemd en je totale financiële situatie wordt geoptimaliseerd. De financieel planner zal dit doen in overleg met andere professionals waaronder accountants, fiscalisten, vermogensbeheerders en notarissen. En zal je vanuit het hiervoor beschreven perspectief begeleiden en adviseren.

Categorieën : Tripost
Barbara Spauwen
Barbara Spauwen
Auteur

Barbara is verbonden aan Tripolis als senior consultant financial planning.

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024