• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Vragen Tweede Kamer naar aanleiding van Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Vragen Tweede Kamer naar aanleiding van Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

De Tweede Kamer heeft onlangs vragen gesteld over de afschaffing van de Verklaring arbeidsrelatie en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Staatssecretaris Wiebes heeft in een drietal brieven antwoord gegeven op deze vragen.

Zolang de VAR nog bestaat zijn opdrachtgevers gevrijwaard van loonheffingen. Dit geldt ook voor het geval dat de arbeidsrelatie alle kenmerken van een dienstverband bezit. Met het van kracht worden van de wet DBA is handhaving door de belastingdienst beter mogelijk. Individuen hoeven dan niet meer naar de civiele rechter te stappen als ze een situatie van schijnzelfstandigheid vermoeden.

Wiebes laat weten dat het accent bij de inwerkingtreding van de Wet DBA voornamelijk zal liggen op het beoordelingsproces van overeenkomsten. Later verschuift het accent naar he reageren op signalen over de toepassing van de (voorbeeld) overeenkomsten.

Voor opdrachtnemers die dezelfde werkzaamheden verrichten zal de opdrachtgever in beginsel dezelfde overeenkomst gebruiken. De controle door de belastingdienst ziet in de eerste plaats op de gebruikte overeenkomst en aangetroffen situatie op het moment van controle. In het geval een opdrachtgever gebruik maakt van een groot aantal opdrachtnemers die dezelfde werkzaamheden verrichten, kan de Belastingdienst steekproefsgewijs controleren of feitelijk conform de overeenkomst wordt gewerkt.

Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024