• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Voorwaarden voor in aftrek brengen van zorgkosten

Voorwaarden voor in aftrek brengen van zorgkosten

In elke aangifte inkomstenbelasting (ib) komt het terug: de vraag over specifieke zorgkosten. Het is namelijk zo dat je bepaalde zorgkosten in aftrek mag brengen in je aangifte. Hier hangen echter strenge eisen aan vast en ervaring leert dat het alleen in uitzonderlijke situaties daadwerkelijk als een aftrekpost wordt gezien. Zo was er onlangs een uitspraak van gerechtshof Den Haag, waarin dit normaals bevestigd werd. Wij vertellen je graag wat hier het geval was.

Een mevrouw claimde in haar aangifte ib van 2015 een aftrek van € 842 aan specifieke zorgkosten. De inspecteur heeft deze aftrekpost niet toegestaan. De rechtbank nam deze situatie onder de loep. De rechtbank geeft aan dat op mevrouw zelf de last rust om aannemelijk te maken dat mevrouw recht heeft op deze aftrekpost. Volgens de rechtbank is dit niet aannemelijk gemaakt. Een deel van de kosten heeft namelijk betrekking op geneesmiddelen, die niet zijn verstrekt op doktersvoorschrift. Het resterende deel van de kosten betreft medicijnen, die wel op doktersvoorschrift zijn verstrekt, maar niet zijn gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Omdat ze niet gedeclareerd zijn, kan niet worden vastgesteld of deze kosten voor vergoeding in aanmerking komen en kunnen ze niet afgetrokken worden.

Mevrouw heeft verder in de aangifte vervoerskosten meegenomen. Echter heeft zij ook hier niet aannemelijk kunnen maken dat deze afgetrokken kunnen worden. Ze heeft namelijk niet kunnen aantonen dat de afschrijvingskosten van de auto en de vervoerskosten meer bedragen dan de kosten die een vergelijkbare belastingplichtige zonder ziekte of invaliditeit maakt. Ook is een rechtstreeks verband van deze kosten met een medische behandeling niet aannemelijk gemaakt.

De mevrouw gaat in hoger beroep, maar Hof Den Haag bevestigt de uitspraak van de rechtbank. Het hoger beroep is dus ongegrond.

Indien jij zorgkosten wilt aftrekken, let er dan op dat je aan de voorwaarden voldoet. Dit zijn de voorwaarden waar je rekening mee moet houden:

  1. De kosten mogen niet onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen;
  2. de kosten moeten gemaakt zijn in verband met ziekte of invaliditeit;
  3. je mag de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin je die kosten hebt betaald;
  4. je mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor je geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering of de bijzondere bijstand;
  5. als je de kosten eerst zelf betaalt en later een vergoeding van bijvoorbeeld jouw zorgverzekeraar krijgt, mag je het niet aftrekken;
  6. er kan gevraagd worden om de kosten aan te tonen. Om deze reden moet je je rekeningen, bankafschriften en overzichten van je zorgverzekeraar bewaren.

Twijfel je nog steeds of jouw zorgkosten afgetrokken kunnen worden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Bron: Gerechtshof Den Haag. ECLI:NL:GHDHA:2019:669. 22 februari 2019.

Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024