• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Voorlopige fiscale goedkeuring voor vereenvoudigde zusterfusie, vooruitlopend op wetgeving

Voorlopige fiscale goedkeuring voor vereenvoudigde zusterfusie, vooruitlopend op wetgeving

Soms is het goed om overbodige BV’s uit een BV-structuur te halen door deze op te ruimen. Daarbij kan de juridische fusie een bruikbare methode zijn, doordat het vermogen van de verdwijnende BV (‘s) overgaat op de verkrijgende BV en de aandeelhouders van de verdwijnende BV aandeelhouders worden van de verkrijgende BV. Als de verdwijnende en verkrijgende BV dezelfde aandeelhouders hebben, is de procedure nog eenvoudiger doordat de verkrijgende BV geen aandelen hoeft uit te geven: de (vereenvoudigde) zusterfusie.

Fiscaal gezien, vanuit de aanmerkelijkbelangregeling, doet zich bij deze vereenvoudigde zusterfusie een probleem voor. Doorschuiving van de belastingclaim (DSR) naar de verkrijgende aandeelhouder is niet mogelijk, vanwege het feit dat er geen aandelen worden uitgereikt. Misbruiksituaties uitgezonderd zou dat wel de bedoeling moeten zijn, gelet op de parlementaire geschiedenis, waarin uitdrukkelijk is vermeld dat uitgangspunt voor een regeling inzake de fiscale begeleiding van de juridische splitsing en juridische fusie dient te zijn dat een splitsing danwel een fusie die is ingegeven door bedrijfseconomische overwegingen, niet mag worden belemmerd door de fiscaliteit.

In het Beleidsbesluit Wijzigingsbesluit aanmerkelijk belang vooruitlopend op wetgeving, van 11 maart 2024 (MvF 2024-0000167459), is aangekondigd dat het Besluit aanmerkelijk belang van 9 maart 2018 (nr. 2018-27139) tijdelijk zal worden aangevuld met een goedkeuring tot toepassing van de DSR in situaties waarin de weg van de vereenvoudigde zusterfusie wordt gebruikt.  

Categorieën : Tripost
Kerstin van de Ven
Kerstin van de Ven
Auteur

Kerstin is verbonden aan Tripolis als senior consultant estate planning en internationaal familievermogensrecht.

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024