• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Verschuiving vermogen en vergoedingsrechten

Verschuiving vermogen en vergoedingsrechten

Tijdens relaties vinden er al snel vermogensverschuivingen plaats. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning, een verbouwing of bij de aflossing van een geldlening. Door het vermengen van vermogen kan een vergoedingsrecht ontstaan. Vergoedingsrechten kunnen ontstaan tussen privévermogens onderling (samenwoners) of tussen privévermogen en een huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap (geregistreerd partner en huwelijk).

Voor en na 1 januari 2012 worden de vergoedingsrechten bij gehuwden en geregistreerde partners anders gewaardeerd. Deze waardering is in de wet geregeld maar hiervan mag je in onderling overleg afwijken. Het is belangrijk te weten hoe het in de wet geregeld is, want dit kan -bijvoorbeeld bij tussentijds aflossen op een hypotheek- grote en zeer ongewenste gevolgen hebben.

Je kunt samen in een onderhandse overeenkomst als aanvulling op de samenlevingsovereenkomst, partnerschapsvoorwaarden of huwelijkse voorwaarden afspreken hoe je dat in voorkomende gevallen wilt regelen.

Het beste bespreek je deze zaken vóór of gedurende de relatie en leg je de wederzijdse intenties vast. Een relatie eindigt altijd, of door scheiding of door overlijden. Zo’n moment is al moeilijk genoeg en het is fijn als zaken dan goed vastliggen. Dat voorkomt ruzie of juridische geschillen.

Categorieën : Tripost
Barbara Spauwen
Barbara Spauwen
Auteur

Barbara is verbonden aan Tripolis als senior consultant financial planning.

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024