• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Verhuizing DSM

Verhuizing DSM

Voor mij was de mededeling van de verhuizing van het hoofdkantoor van DSM van Heerlen naar Maastricht zeer verrassend. Mijn eerste gedachte was: dit kan niet waar zijn, hier wordt een verhuizing naar de Amsterdamse Zuid-as met een omweg aangekondigd. Mijn tweede gedachte was: hoeveel subsidie van lokale overheden is hiermee gemoeid?

Uit latere publicaties werd duidelijk dat er sprake was geweest van een afweging tussen de Zuid-as en Maastricht en dat Maastricht de voorkeur kreeg boven Amsterdam, ondanks de hogere kosten. Mijn wantrouwen nam verder toe. Toen bleek dat zowel de provincie Limburg als de gemeente Maastricht een bijdrage van enkele miljoenen in de verhuiskosten hadden toegezegd. De beoogde locatie aan de Wilhelminasingel zal totaal heringericht moeten worden, hetgeen toch vast wel op voorhand met de verantwoordelijke diensten is afgestemd.

Provinciale Staten waren boos, omdat de toegezegde gelden uit de pot voor de leefbaarheid van de dorpen moesten worden geput. Het is moeilijk om daar een betrouwbare draai aan te geven. DSM greep in en zag zelf af van de subsidie om aan de publieke discussie een eind te maken. Later bleek dat de inmiddels afgetreden onderkoning van de provincie, Ger Koopmans, zich fel had verzet tegen de subsidie, maar dat interim-gouverneur Remkes, partijgenoot van DSM-directeur Schippers, wel had meegewerkt aan een financiële toezegging.

Remkes is door Den Haag naar Maastricht gezonden om orde op zaken te stellen en nu gaat hij zelf ritselen. Nee hoor, het is heel logisch en dus verstandig dat een bedrijf als DSM, met zulke sterke Zuid-Limburgse roots, de lokale politiek inlicht over haar voornemen tot verplaatsing. Het is ook logisch dat er dan koffie wordt gedronken en nagedacht over de maatschappelijke impact en de bijbehorende communicatie met het publiek. En het is heel gebruikelijk dat er tegenstanders zijn en dat die zich ook richten tegen de wijze van communicatie.

Van mij had het wel een paar miljoen mogen kosten om DSM in de regio te houden. In mijn tijd bij de belastingdienst waren we blij met DSM omdat de zetel van hun hoofdkantoor ervoor zorgde dat er een eenheid voor grote ondernemingen in Maastricht kwam. De spin off van een dergelijk bedrijf voelen wij als kleine adviesorganisatie regelmatig. Ik hoop van harte dat er vanuit de verplaatsing een extra impuls komt voor de universiteit om zich te specialiseren in o.a. vitamines waarin DSM een wereldmarktleiderschap nastreeft.

Heerlen is in rouw, alweer een tegenvaller en dan ook nog ten gunste van het zo gehate Maastricht. Dat is natuurlijk kortzichtig. Heerlen heeft het CBS, APG, Belastingdienst Buitenland, de Open Universiteit en nog wat instituten, allemaal te danken aan de mijnsluitingen. Maastricht heeft vrijwel zijn hele industrie zien vertrekken en heeft zich er zelf bovenop gewerkt. In plaats van hier een voorbeeld aan te nemen gaan we zeuren. Altijd maar de slachtofferrol.

Inmiddels is de rust wedergekeerd, maar ik vertrouw het nog niet helemaal. Dan komt er nog eens het bericht bij dat de voormalige burgemeester van Heerlen nu in Maastricht de scepter gaat zwaaien in het Provinciehuis. Ik zal blij zijn als de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe kantoor van DSM in Maastricht gaan starten.

Categorieën : Column Rob
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024