• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Verhoogde schenkvrijstelling: laatste ronde, laatste kansen

Verhoogde schenkvrijstelling: laatste ronde, laatste kansen

De tijdelijk verhoogde schenkvrijstelling van € 100.000 kan een mooie rol spelen in de vermogensoverdracht naar de volgende generatie, maar wel alleen nog dit jaar. En let daarbij op de voorwaarden!

Het zal u niet zijn ontgaan dat vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 een eenmalige vrijstelling van € 100.000 geldt, waarbij géén nadere voorwaarden worden gesteld aan de relatie tussen schenker en ontvanger. Ook de leeftijd van de ontvanger is niet van belang. Kortom: iedereen mag van iemand anders – zowel een familielid als een derde – een onbelaste schenking ontvangen van maximaal € 100.000.

Wel is vereist dat de schenking voor de eigen woning worden gebruikt. Op de vrijstelling kan alleen een beroep worden gedaan als een woning wordt geschonken of het geschonken bedrag wordt gebruikt voor één van de volgende doeleinden:

• de verwerving van een eigen woning, • de aflossing van een eigenwoningschuld, • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning, • de verbetering of onderhoud van een eigen woning, of • de aflossing van een restschuld van een vervreemde eigen woning.

Wees er op tijd bij Het is belangrijk dat de voorwaarden op tijd worden vervuld. Aflossing van de eigenwoning moet bijvoorbeeld daadwerkelijk gebeuren vóór 1 januari. Als het kind de schenking gebruikt om af te lossen op de hypotheek en het bedrag komt pas op 2 januari 2015 bij de bank binnen, is de schenking te laat tot stand gekomen en geldt de vrijstelling niet meer. Zorg dus dat het geld zo snel mogelijk bij de bank is.

Eenmalig Schenkingen van dezelfde schenker aan dezelfde begiftigde in één kalenderjaar worden bij elkaar opgeteld. Daarnaast geldt voor de verhoogde vrijstelling dat de € 100.000 in één kalenderjaar moet worden gebruikt en niet mag worden verdeeld over twee kalenderjaren. Is bijvoorbeeld in oktober 2013 al € 60.000 (meer dan de eenmalige vrijstelling van € 51.407) geschonken, dan is het niet meer mogelijk om in 2014 € 40.000 te schenken. Is er echter in oktober 2013 € 50.000 geschonken (minder dan € 51.407), dan kan in 2014 nog wel € 50.000 extra worden geschonken en gebruik worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling. De vorige schenking komt wel in mindering op de vrijstelling van € 100.000.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024