• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Vergelijkingsmethode maatstaf voor berekening gebruikelijk loon dga

Vergelijkingsmethode maatstaf voor berekening gebruikelijk loon dga

Het Hof Amsterdam heeft beslist dat het gebruikelijk loon van de directeur- grootaandeelhouder in eerste instantie moet worden berekend volgens de vergelijkingsmethode. Als er op grond van deze methode geen vergelijkbaar loon wordt gevonden, komt de afroommethode in beeld.

In deze zaak corrigeerde de fiscus het door de dga genoten loon door middel van het toepassen van de afroommethode. De inspecteur stelde zich op het standpunt dat dat bij de vaststelling van het dga- loon de vergelijkingsmethode kan worden toegepast, maar dat ook gekozen kan worden voor de afroommethode. Het Hof Amsterdam oordeelde dat uit de formulering en strekking van artikel 12a van de Wet op de Loonbelasting 1964 volgt dat eerst gezocht moet worden naar het loon dat betaald zou worden door een werkgever voor vergelijkbare arbeid die wordt verricht door een werknemer die geen aanmerkelijkbelanghouder is (de comparable). Als er geen (of niet voldoende) gegevens zijn over het gebruikelijk loon in een soortgelijke dienstbetrekking, mag pas gebruik worden gemaakt van de afroommethode. In dit geval was de comparable bij toepassing van de vergelijksmethode een senior jurist met een salaris van € 82.181. Het door de dga genoten loon in 2012 van € 62.503 was hoger dan het gebruikelijk loon van € 42.000 en week niet in belangrijke mate af van het loon van de comparable. Het Hof oordeelde dat de inspecteur daarom het loon onterecht met toepassing van de gebruikelijk- loonregeling had gecorrigeerd.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024