• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Update Wet Werk en Zekerheid

Update Wet Werk en Zekerheid

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De invoering van het eerste deel van deze wet is echter uitgesteld tot 1 januari 2015. Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel in werking en op 1 januari 2016 het laatste deel.

Op 1 januari 2015 treden de wijzigingen ten aanzien van het concurrentiebeding, de aanzegtermijn, de proeftijd en het doorbetalen van oproepkrachten in werking.

Op 1 juli 2015 veranderen de bepalingen ten aanzien van flexwerknemers en ontslag. De ontslagvergoeding wordt daarnaast vervangen door een transitievergoeding.

Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 niet na 3 jaar, maar na 2 jaar aanspraak op een vast contract. De tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van 3 naar 6 maanden. Ook wordt de ontslagbescherming van payrollwerknemers verbeterd.

Vanaf 1 juli 2015 komt er één vaste route voor ontslag: ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat altijd via het UWV, ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Alle werknemers krijgen vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding, als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest. Deze vergoeding kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor scholing om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn, zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar.

Als laatste stap wordt per 1 januari 2016 de maximale WW duur afgebouwd. De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Per kwartaal wordt er 1 maand afgebouwd. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – aan te vullen.

Bron: Rijksoverheid

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024