• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Uitstel van betaling belastingen i.v.m. corona niet meer mogelijk vanaf 1 april 2022

Uitstel van betaling belastingen i.v.m. corona niet meer mogelijk vanaf 1 april 2022

Tot en met 31 maart 2022 gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Dan moeten vanaf 1 april 2022 de nieuwe belastingschulden weer voldaan worden aan de Belastingdienst.

Als je al uitstel van betaling had tot 1 oktober 2021, dan kreeg je voor nieuwe schulden vanaf 1 oktober automatisch uitstel tot en met 31 maart 2022. Had je nog geen uitstel of alle belastingschulden al afgelost, dan kon je (opnieuw) uitstel van betaling vragen tot en met 31 maart 2022.

Dit uitstel geldt voor alle belastingen waarvoor eerder ook het uitstel gold en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 verstrijkt. Voor de omzetbelasting en loonheffing valt dus ook de aangiften februari 2022 in het uitstel, maar niet de aangifte maart 2022 of het eerste kwartaal 2022. De voorlopige aanslagen IB en VPB 2022 vallen ook volledig onder het uitstel van betaling, mits de 1e termijn vóór 1 april 2022 is vervallen. De termijnen over april tot en met december 2022 hoef je dan ook nog niet te betalen. Ligt de uiterste betaaldatum van de 1e termijn echter op of na 1 april 2022, dan valt de voorlopige aanslag buiten het bijzonder uitstel van betaling.

Vanaf 1 april 2022 is het niet meer mogelijk om uitstel van betaling te vragen. De startdatum voor het terugbetalen van coronaschulden is 1 oktober 2022. Je hoeft de opgebouwde belastingschuld dus niet meteen terug te betalen. Je krijgt van de Belastingdienst een betalingsregeling aangeboden van 60 maanden waarmee je dan iedere maand een vast bedrag terugbetaalt.

Je ontving van de Belastingdienst al een brief met een overzicht van de totale belastingschuld op 31 januari 2022. In dit overzicht is mogelijk een foutief bedrag aan invorderingsrente weergegeven. Bij het nieuwe overzicht met de stand per 1 april 2022 dat je in juli 2022 ontvangt, zal deze fout hersteld zijn.

Mogelijk wordt de terugbetaaltermijn nog verlengd, voor ondernemingen met toekomstperspectief die door de terugbetaaltermijn van 60 maanden toch in de problemen komen. Het kabinet gaat hiervoor diverse scenario’s maken. Naar verwachting komt hier voor de zomer meer duidelijkheid over.

Categorieën : Tripost
Tripolis
Tripolis
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024