• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Toch btw-teruggaaf bij achteraf opgemaakte facturen

Toch btw-teruggaaf bij achteraf opgemaakte facturen

Een ondernemer had achteraf facturen uitgereikt aan een failliet verklaarde afnemer. Hof Den Haag oordeelt dat de ondernemer toch recht heeft op teruggaaf van btw wegens oninbaarheid van zijn vorderingen. De aan de teruggaaf ten grondslag liggende bedragen waren namelijk altijd netjes op tijd op aangifte voldaan.

Een leasemaatschappij heeft van april 2007 tot en met juli 2011, gedekt door facturen, lease auto’s ter beschikking gesteld aan een bv. Vanaf 2009 heeft de leasemaatschappij geen facturen meer aan de bv uitgereikt. Toen de bv in 2011 failliet ging, werd dit alsnog gedaan. De omzetbelasting is door belanghebbende telkens op aangifte voldaan.

De leasemaatschappij heeft vervolgens de vorderingen op de bv bij de faillissementscurator ingediend. Deze liet weten dat er aan de concurrente crediteuren geen uitdelingen zouden worden gedaan.  De leasemaatschappij diende daarna een verzoek tot teruggaaf vanwege oninbare vorderingen in.  De inspecteur wees het verzoek terecht af, aldus de rechtbank.

Het Hof vond echter dat de leasemaatschappij aannemelijk had gemaakt dat er prestaties verricht zijn en dat de desbetreffende bedragen niet waren betaald, laat staan ontvangen. Het Hof oordeelde dat het verzoek in behandeling kon worden genomen omdat het recht op teruggaaf niet eerder was ontstaan dan het moment waarop de curator de leasemaatschappij schriftelijk mededeelde dat de beschikbare baten in de boedel ontoereikend waren om de concurrente crediteuren te voldoen. Pas in januari 2014 was dus met zekerheid gesteld da de vorderingen van de leasemaatschappij niet zouden worden voldaan. Het Hof verklaarde het beroep gegrond en de inspecteur moest een btw-bedrag van € 66.667 terugbetalen aan de leasemaatschappij.

Bron: ECLI:NL:GHDHA:2017:1128 (Gerechtshof Den Haag May 02, 2017).

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024