• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Tegemoetkoming voor partners die samen een huis kopen

Tegemoetkoming voor partners die samen een huis kopen

De huidige regels voor de hypotheekrenteaftrek leiden vaak niet tot de gewenste uitkomt. De staatssecretaris van Financiën zei al tijdens het wetgevingsoverleg van 30 oktober 2017 toe om een regeling te treffen voor deze situaties. Op 30 januari heeft hij dan ook een besluit genomen in zake de toepassing van de eigenwoningregeling voor partners die gezamenlijk een huis kopen. Hiermee komt de staatssecretaris deze partners tegemoet.

Huidige regels Het is momenteel zo dat de rente op een eigenwoningschuld maar 30 jaar aftrekbaar is. Daarbij komt kijken dat sinds 2013 geldt dat een eigenwoningschuld ten minste annuïtair in maximaal 30 jaar moet worden afgelost. Een nadeel hiervan is, dat wanneer je verhuist naar een nieuwe woning, die ook wordt gefinancierd met een lening, de ‘aflossingsstand’ mee verhuist. De 30-jaartermijn begint dus niet opnieuw te lopen, maar loopt simpelweg door.

Daarnaast geldt dat wanneer een woning verkocht wordt en de opbrengst hoger is dan de eigenwoningschuld, die winst in een zogenoemde ‘eigenwoningreserve’ komt te staan. Mocht je vervolgens besluiten een nieuwe woning te kopen en deze te financieren met een lening, dan wordt die lening tot het bedrag van de eigenwoningreserve niet aangemerkt als eigenwoningschuld. In dat geval is de rente niet aftrekbaar.

Het gevolg van deze huidige regels is dat wanneer jij samen met jouw partner een woning wilt kopen en één van jullie heeft een eigenwoningverleden, kun je worden geconfronteerd met een niet-beoogde beperking van de renteaftrek. Tegemoetkoming Om partners, die samen een huis willen kopen, tegemoet te komen, heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat het eigenwoningverleden van de partners bij helfte mag worden verdeeld. Dat kan er toe leiden dat een hoger bedrag als eigenwoningschuld wordt aangemerkt, waardoor de partners samen een hogere renteaftrek hebben.

Hierbij gelden er wel een aantal voorwaarden: • de woning moet in een 50/50-verhouding worden gekocht; • de schuld moet tevens in een 50/50-verhouding worden aangegaan; • beide partijen moeten een beroep doen op de goedkeuring.

Voldoe jij niet aan de 50/50-verhouding? Ook dan kun jij je wenden tot de Belastingdienst. Er zal dan voor jouw situatie worden beoordeeld of er toch een tegemoetkoming kan worden verleend.

Mocht jij hier nog vragen over hebben of willen dat er gekeken wordt naar jouw specifieke situatie? Laat het ons dan weten door te mailen naar info@tripolissupport.nl of te bellen naar +31 (0)45 5415591.

Bron: "Besluit nr. 2018-1511." Staatssecretaris van Financiën. 30 januari 2018. Den Haag.

Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024