• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Tarieven, verliesverrekeningen en aanslagen

Tarieven, verliesverrekeningen en aanslagen

Verhoging tarief box 2 In 2020 wordt het tarief in box 2 verhoogd van 25% naar 26,25%. In 2021 wordt het nog eens verhoogd naar 26,9%. Dit betekent dat winstuitkeringen uit de vennootschap waarin jij een aanmerkelijk belang hebt (5% of meer van de aandelen bezit) vanaf 2020 worden belast tegen een hoger tarief. Hetzelfde geldt voor de winst die je behaalt op de verkoop van die aandelen. Behaal je echter een verlies in box 2? Dan kun je dat volgens de plannen vanaf 2019 nog maar zes jaar lang vooruit verrekenen. Nu geldt hier nog een termijn voor van negen jaar.

Verlaging VPB-tarief Momenteel is het VPB-tarief in de eerste schijf 20%. In de komende jaren wordt dit echter verlaagd naar: • 19% in 2019; • 17,5% in 2020; en • 16% vanaf 2021.

Momenteel is het VPB-tarief in de tweede schijf 25%. In de komende jaren wordt dit echter verlaagd naar: • 24,3% in 2019; • 23,9% in 2020; en • 22,25% vanaf 2021.

Behaalt jouw VPB-onderneming vanaf 2019 echter een verlies? Dan kun je dat volgens de plannen nog maar zes jaar lang vooruit verrekenen. Momenteel is dit nog negen jaar.

Afschaffing dividendbelasting Het zal jou ongetwijfeld niet ontgaan zijn: met ingang van 2020 wordt de dividendbelasting afgeschaft. In verband met deze afschaffing mag een fiscale beleggingsinstelling (fbi) vanaf 2020 niet meer direct beleggen in Nederlands vastgoed. Daarnaast zal de afdrachtvermindering voor fbi’s in de dividendbelasting vervallen. Voor vennootschappen in Nederland, die deel uitmaken van een internationaal opererend concern, wordt met ingang van 2020 een bronbelasting ingevoerd. Op dividenduitkeringen binnen concernverband aan lichamen gevestigd in laagbelastende landen, wordt geheven tegen een tarief dat gelijk is aan het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting. De bedoeling is dat volgend jaar een wetsvoorstel bekend wordt gemaakt waarin vanaf 2021 een vergelijkbare bronbelasting op rente en royalty’s wordt voorgesteld.

Beperking conserverende aanslag bij emigratie Voor lijfrenten mag alleen een conserverende aanslag worden opgelegd over de opbouw in de periode van 1 januari 1992 tot 1 januari 2001 of na 15 juli 2009. Voor pensioenrechten (al dan niet in eigen beheer) mag alleen een conserverende aanslag worden opgelegd voor opbouw in de periode na 15 juli 2009. Hoewel de Hoge Raad dit vorig jaar al oordeelde, wordt dit vanaf 2019 in de wet vastgelegd.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024