• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Suppletie omzetbelasting

Suppletie omzetbelasting

Sinds 1 januari 2012 is de informatieplicht van de btw- ondernemer actiever geworden. Hij dient een aangifte in te dienen die is gebaseerd op volledige en juiste informatie. Als hij achteraf constateert dat er fouten zijn gemaakt in de aangifte, dan moet hij zo snel mogelijk in actie komen. Op het moment dat een btw aangifte is verzonden kunnen eventuele wijzigingen, aanvullingen of correcties op de aangifte in beginsel alleen nog via het formulier Suppletie omzetbelasting aan de belastingdienst worden doorgegeven.

Zodra de ondernemer constateert dat er te veel of te weinig belasting is afgedragen of er sprake is van een onjuiste of onvolledige aangifte over de afgelopen 5 kalenderjaren, dient er een vrijwillige correctie plaats te vinden. Na controle stuurt de belastingdienst een naheffingsaanslag. Als er te weinig btw wordt aangegeven, moet er mogelijk ook rente betaald worden. Dit kan voorkomen worden als het suppletieformulier is ingediend binnen 3 maanden na afloop van het jaar waarin de btw moest worden betaald of gecorrigeerd is binnen het jaar.

In het geval de vrijwillige correctie tijdig is gedaan, krijgt de ondernemer alleen een verzuimboete als het suppletiebedrag € 20.000 of meer bedraagt of 10% van het eerder betaalde of terugontvangen bedrag. De verzuimboete bedraagt 5% van de verschuldigde belasting en kan oplopen tot € 5.278. Als de suppletie niet, niet tijdig, of onjuist gedaan wordt, dan riskeert de ondernemer ingeval van grove schuld of opzet een vergrijpboete die kan oplopen tot maximaal 100% van de belasting die de Belastingdienst had moeten heffen. In extreme gevallen kan er zelfs een gevangenisstraf opgelegd worden. Het voorgaande staat uitgewerkt in het boetebeleid van de Belastingdienst bij de suppletieaangifte.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024