• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Subsidie voor studiekosten is uitgesteld

Subsidie voor studiekosten is uitgesteld

In het regeerakkoord van 2017 werd het plan individuele leerbudgetten gepresenteerd. Dit is een plan om subsidie mogelijk te maken voor het volgen van een (extra) opleiding. Deze subsidieregeling zou vanaf 1 januari 2020 de fiscale aftrek studiekosten vervangen. Het blijkt echter uit een brief van de ministers van Sociale Zaken en Onderwijs aan de Tweede Kamer dat deze regeling één jaar wordt uitgesteld.

STAP-budget Deze nieuwe subsidieregeling kent de naam STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie). Met dit STAP-budget kunnen Nederlanders een subsidie aanvragen voor scholingskosten. Denk hierbij aan losse cursussen, het behalen van een mbo-diploma of certificaten. Het doel van dit budget is om in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarnaast geeft het Nederlanders de mogelijkheid om duurzaam inzetbaar te blijven en vitaal de pensioenleeftijd te behalen.

In de praktijk In principe komen zowel werkenden als niet-werkenden voor dit budget in aanmerkingen. Je wordt alleen voor het budget uitgesloten indien je al in aanmerking komt voor een andere vorm van publieke individuele financiering van onderwijs, zoals studiefinanciering, lerarenbeurs en tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Het aanvragen van zo’n subsidie kan tot een hoogte van 2000 euro per jaar. Het totale beschikbare budget is ruim € 200 miljoen en komt overeen met de kosten van de fiscale regeling aftrek van scholingsuitgaven.

Wat nu? De uitvoeringsorganisatie van dit budget is het UWV. Omdat het UWV meer tijd nodig heeft voor het implementeren van de regeling, zal deze niet vanaf 1 januari 2020 in werking treden, maar één jaar later. Dit betekent dat je volgend jaar de studiekosten gewoon nog mag opvoeren als aftrekpost bij de inkomstenbelasting.

Bron: Koolmees, W., en I. van Engelshoven. “Voortgang Individuele Leerbudgetten En Enkele Onderwerpen Rond Flexibilisering Aanbod.” Ontvangen door De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 3 juni 2019, Den Haag.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024