• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Subsidie MKB ondernemers stijgende energiekosten

Subsidie MKB ondernemers stijgende energiekosten

Het is het onderwerp van bijna iedere dag, de stijgende energiekosten houdt de gemoederen bezig.

In oktober heeft het kabinet een regeling aangekondigd om ondernemers in het MKB te ondersteunen bij de stijgende energiekosten. De regeling die genaamd gaat onder de naam TEK (Tegemoetkoming Energiekosten) zal naar verwachting in het 2e kwartaal van 2023 worden opengesteld en zal met terugwerkende kracht gaan gelden vanaf november 2022.

De TEK vergoeding is een tijdelijke regeling voor bedrijven die relatief veel energiekosten hebben. In het kort komt de regeling erop neer dat een ondernemer een tegemoetkoming kan krijgen van 50% van de gestegen energiekosten, met een maximumvergoeding van € 160.000.

Voorwaarden TEK:
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Het jaarlijks energieverbruik is > 5.000 m3 gas of > 50.000 kWh elektriciteit;
 • Minstens 7% van de omzet bestaat uit energiekosten;
 • De onderneming kwalificeert als MKB-onderneming.
  o De jaaromzet bedraagt maximaal € 50 miljoen;
  o Er zijn maximaal 250 medewerkers in dienst;
  o Balanstotaal maximaal € 43 miljoen.

Indien er aan bovenstaande voorwaarden is voldaan krijgt de onderneming het label energie-intensief MKB.

Op basis van dit label is het dus mogelijk om een tegemoetkoming van maximaal 50% van de energiekostenstijging te ontvangen. Voor het berekenen van de kostenstijging wordt rekening gehouden met drempelprijzen. De drempelprijs voor gas ligt nu op € 1,19 m3 en voor elektriciteit op € 0,35 per kWh. De totale maximale tegemoetkoming bedraagt € 160.000.

Een klein rekenvoorbeeld:
Een bakker heeft een gasverbruik van 15.000 m3 en een elektriciteitsverbruik van 30.000 kWh. De huidige energieprijzen zijn:

 • € 2,52 per m3 gas
 • € 0,67 per kWh elektriciteit

De tegemoetkoming wordt als volgt berekend rekening houdende met de drempelprijzen: 15.000 m3 x (€ 2,52 -/- € 1,19) + 30.000 kWh x (€ 0,67 - € 0,35) = € 29.950 De tegemoetkoming hierin is dus 50% en bedraagt € 14.775.

Overbruggingsmaatregelen
Gezien de verwachting dat de regeling pas in het 2e kwartaal van 2023 wordt opengesteld is er vanuit diverse brancheorganisaties gepleit om al te starten met het betalen voorschotten omdat ondernemers nu al worstelen met hun hoge energierekeningen. Onze minister van economische zaken heeft echter vorige week laten weten dat er geen geld is voor bevoorschotting. In plaats daarvan wordt er door onze minister verwezen naar een aantal overbruggingsmaatregelen.

 • Uitstel van belasting
  Als de onderneming liquiditeitsproblemen heeft door de stijgende energiekosten, kan er belastinguitstel worden aanvragen. Per 1 oktober is het beleid van de Belastingdienst voor uitstel van betaling versoepeld om energie-intensieve mkb-ondernemingen te ondersteunen. Er zal per geval gekeken worden op welke manier je belastinguitstel kunt krijgen.

 • Hulp financiële sector
  Het kabinet is in overleg met banken en andere financiers over ondersteuning aan het energie-intensieve mkb. Bedrijven die in de kern gezond zijn kunnen bijvoorbeeld hulp krijgen via extra liquiditeit (overbruggingsfinanciering). Ook zal meer de focus komen te liggen op financieringen voor verduurzaming.

Of bovenstaande maatregelen nog op tijd kunnen bijdragen aan ondernemers die nu al worstelen met hun energierekening zal moeten blijken. Laten we hopen dat we met de aankomende kerstgedachte voldoende brood hebben om samen te delen.

Categorieën : Tripost
Jenny Biesmans
Jenny Biesmans
Auteur

Jenny is verbonden aan Tripolis als senior consultant op fiscaal gebied.

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024