• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Subsidie Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020)

Subsidie Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt subsidie ter beschikking van € 22 miljoen voor vraagstukken op het gebied van sociale innovatie.

Het ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Een aantal criteria waaraan het project moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen zijn als volgt:

  • Het project moet voldoen aan het omschreven doel uit de regeling;
  • Het project richt zich op de thema’s uit de regeling (bedrijfs- of organisatiescan, gezond en veilig werken, leercultuur voor werknemers, aanpassen organisatie van het werk, interne en externe mobiliteit, flexibele werkcultuur, arbeidstijdenmanagement);
  • Uitsluitend directe advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur.

De doorlooptijd van het project mag maximaal 10 maanden zijn. Deze periode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 10 maanden erna.

Werkgevers dienen bij de aanvraag aan te tonen dat ze minimaal twee werknemers in dienst hebben. Dit kan bijvoorbeeld door het overleggen van recente salarisstroken.

Op 15 oktober 2014 gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Het is mogelijk om tot en met 7 november 2014, 17.00 uur een aanvraag in te dienen.  

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024