• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Studiekosten aftrekken als scholingskosten of ondernemingskosten?

Studiekosten aftrekken als scholingskosten of ondernemingskosten?

Er heerst vaak onduidelijkheid over de aftrekbaarheid van studiekosten. Zijn deze aftrekbaar als scholingskosten of toch ondernemingskosten? Hoe zat het ook alweer? Al eerder hebben wij een artikel in de Tripost gepubliceerd naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad, waaruit bleek dat cursus- en studiekosten niet altijd aftrekbaar zijn als ondernemingskosten. Wanneer scholingskosten wél aftrekbaar zijn, leggen wij je graag uit.

Studiekosten aftrekbaar als scholingskosten De scholingskostenaftrek is van toepassing wanneer iemand een opleiding volgt voor een nieuw beroep of zijn vakkennis uitbreidt. Ook wanneer je als particulier scholingskosten maakt voor het op peil houden van vakkennis, kan de scholingskostenaftrek worden toegepast. Wel moet hierbij een hoger inkomen of het behouden van inkomen het doel zijn. Het doel van de opleiding is namelijk bepalend voor de aftrekbaarheid van de scholingsuitgaven. Het doel van de opleiding of studie moet dus zijn:

• het verbeteren van de financieel-economische positie van de belastingplichtige; • het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden, die de belastingplichtige nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomen uit tegenwoordige arbeid.

Voor deze aftrek geldt een drempel van € 250 en een maximum van € 15.000 per jaar.

Studiekosten aftrekbaar als ondernemingskosten Ook in de onderneming kunnen studiekosten aftrekbaar zijn. Het moet dan gaan om studiekosten die gemaakt worden om kennis bij te schaven. Dit moet dan relevant zijn voor de onderneming of het beroep dat de belastingplichtige uitoefent. Zoals je ziet, lijkt het bijschaven van vakkennis sterk op het verbeteren en op peil houden van vakkennis. Een harde lijn tussen de twee is vaak dan ook niet te trekken, vandaar dat hier veel discussie over ontstaat.

Wat betekent dit voor mijn studiekosten? Beoordeel eerst of er sprake is van uitbreiding van vakkennis of het bijschaven van vakkennis. Is het verschil niet echt duidelijk, kies dan een voor jou meest voordelig standpunt. Zorg hierbij voor een goede onderbouwing in het dossier, waaruit blijkt waarom jouw studiekosten zijn aangemerkt als ondernemingskosten of als scholingskosten.

Bron: Rijskamp, Barbara. "Zijn studiekosten aftrekbaar als ondernemingskosten of als scholingskosten?" Accountantweek.nl. 1 January 2018.

Categorieën : Nieuws
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024