• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd gaat over in draf

Stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd gaat over in draf

Onlangs is een wetsvoorstel ingediend om de AOW-gerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd sneller te verhogen dan aanvankelijk gepland.

In eerste instantie zou de AOW-gerechtigde leeftijd stapsgewijs worden verhoogd totdat deze in 2023 67 jaar is. Maar het kabinet wil vanwege een verslechtering van de overheidsfinanciën vanaf 2016 deze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd versnellen. Het is de bedoeling dat al in 2021 in plaats van 2023 deze leeftijd oploopt tot 67 jaar.

Deelnemingsjarenpensioen Ook het deelnemingsjarenpensioen zal worden aangepast. Het deelnemingsjarenpensioen is een regeling die na het bereiken van een aantal jaren het ouderdomspensioen aanvult. Nu moet de werknemer 401/6 deelnemingsjaren hebben bereikt. Deze grens zal worden verhoogd tot 42 deelnemingsjaren in 2021. Ook het leeftijdscriterium (nu 63 jaar en twee maanden) wordt aangepast; per 1 januari 2021 zal de werknemer minstens 65 jaar oud moeten zijn. Als gevolg van deze wijzigingen wordt bijvoorbeeld per 2018 de richtleeftijd voor het deelnemingsjarenpensioen gesteld op de 64 jaar en moet de werknemer minimaal 41 deelnemingsjaren hebben bereikt om voor dat pensioen in aanmerking te komen. Ten slotte wordt ook de inwerkingtredingsbepaling van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in dat kader aangepast. Daarbij wordt tevens geregeld dat de datum waarop het deelnemingsjarenpensioen wordt gekoppeld aan de levensverwachting met twee jaar naar voren wordt gehaald.

Meer informatie: ministerie van Financiën, 17 november 2014, 2014-0000044418

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024